TOPlist

Muži psal a volal jménem jeho bývalé přítelkyně. Zpovídá se z pronásledování

Policisté z Obvodního oddělení v Ostrově sdělili podezření ze spáchání přečinu Nebezpečné pronásledování a Výtržnictví 28-letému muži ze Sokolova.

Ten měl od října do prosince roku 2015 téměř denně volat 38-letému poškozenému muži, psát mu obtěžující sms zprávy a emailové zprávy, které psal jménem jeho bývalé přítelkyně. Při osobním kontaktu mu měl několikrát vyhrožovat fyzickým napadením, ke kterému došlo na konci prosince. V Ostrově byl po slovní rozepři napaden několika údery do obličeje, kdy byl se zraněním ošetřen v Karlovarské nemocnici s následnou pracovní neschopností. V případě prokázání viny mu tak za uvedené přečiny hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Co je nebezpečné pronásledování?
Nebezpečné pronásledování je úmyslné a systematické porušování osobní svobody jiného. Od 1. 1. 2010 je nebezpečné pronásledování v České republice trestným činem (§ 354 Trestního zákoníku, zákon č. 40/2009 Sb.). Cílem je navázání a udržování kontaktu s pronásledovanou osobou i přes její zjevný nesouhlas, které se projevuje sledováním, vyhledáváním osobní blízkosti, kontaktování prostřednictvím elektronické pošty, mobilu, omezováním v obvyklém způsobu života, zneužitím osobních údajů, vynucováním si pozornosti. Toto jednání vzbuzuje v pronásledované osobě důvodnou obavu o život nebo zdraví, případně obavu o život a zdraví osob blízkých. Umanutost a posedlost některých pachatelů a pachatelek může trvat i několik let. Obětí nebezpečného pronásledování se může stát bez svého zavinění kdokoli!

Typické projevy:
• opakované pokusy o kontakt (např. prostřednictvím dopisů, telefonátů, SMS zpráv, zasílání dárků)
• přímé nebo nepřímé výhružky (demonstrování moci), které u normální osoby vzbuzují oprávněný strach a obavy
• vyhledávání fyzické blízkosti oběti (postávání v místě bydliště, zaměstnání, pozorování, chůze v blízkosti)
• ničení věcí pronásledované osoby (např. vozidla, plotu, ale i likvidace zvířete – domácího mazlíčka)
• zneužívání osobních údajů (např. zveřejnění telefonního kontaktu a adresy oběti na internetu s legendou, že chce prodat byt, poskytuje sexuální služby)

nprap. Zuzana Týřová

Inzerce