TOPlist

Muž neoprávněně užívá nemovitosti a brání insolvenčnímu správci. Řeší to policie

Kriminalisté z Oddělení hospodářské kriminality z Územního odboru Plzeň – venkov prověřují jednání 47letého muže. Ten se měl dle zatím zjištěných skutečností dopustit trestných činů Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru a Porušení povinnosti v insolvenčním řízení.

Tohoto jednání se měl muž dopustit v době od zhruba poloviny roku 2014 do začátku roku 2016 v obci Třemošná, když neoprávněně užívá rodinný dům s přilehlými pozemky i přes to, že smlouva o nájmu nemovitosti je již neplatná z důvodu vypršení doby určité. Dále pronájem nemovitosti nehradil řádně a včas.

Muž tak užívá nemovitosti bez právního důvodu.

Také neposkytoval insolvenčnímu správci potřebnou součinnost, jelikož odmítal jeho vstup na pozemky a do rodinného domu, které byly zahrnuty v soupisu majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení majitele nemovitostí.

nprap. Ing. Jan Koželuh

Inzerce