TOPlist

Mistrovství záchranných týmů ovládli na Pastvinách policisté z Ústí nad Orlicí

V sobotu 30.5.2015 se uskutečnil 5. ročník Mistrovství záchranných týmů HZS a složek IZS, který pořádala vodní záchranná služba ČČK Pastviny, ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje na vodním díle Pastviny. Celá akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Námětem celého mistrovství bylo zejména poskytnutí první pomoci a záchrana osob z vody a břehů. Pro startovní týmy bylo připraveno hned několik stanovišť, na kterých prověřili svoje dovednosti v záchraně osob z vody, manipulace s motorovým člunem, KPR (kardiopulmonální resuscitaci), poskytnutí první pomoci, ovládání raftu atd..

Na „startovní čáře“ na Šlechtově palouku se setkalo celkem 8 týmů a to nejen z řad profesionálních hasičů, ale i jednoho týmu Policie ČR z územního odboru Ústí nad Orlicí.

Po odstartování se soutěžící za pomoci nafukovacích záchranných lávek, které museli překonat, aniž by spadli, přesunuli k motorovému člunu. Následoval slalom po stanovené trase mezi bójkami, po jehož projetí museli vůdci malých plavidel prokázat svoji zručnost v přikotvení k plovoucí garáži a to jak popředu, tak i pozadu. Na druhém stanovišti čekala na pětičlenný tým záchrana osoby za pomoci házecího pytlíku (tedy záchrana ze břehu). Následovalo stanoviště číslo tři, kde probíhala záchrana osoby z vody. Na čtvrtém stanovišti si každý člen z týmu vylosoval jeden z uzlů, který prakticky předvedl (osmičkový uzel, prusíkův uzel, tažnou smyčku, lodní a rybářský uzel).

Další stanoviště bylo letos poprvé zaměřeno na ovládání raftu. Čtyři členové týmu, tak předvedli svůj soulad ve sprintu na čtyřmístném raftu, otočku o 360° vlevo a vpravo, jízdu vzad a nakonec převrhnutí celého raftu a nalodění posádky zpět na raft. Stanoviště číslo šest prakticky prověřilo připravenost zachránců v kardiopulmonální resuscitaci (KPR), která se skládá z nepřímé srdeční masáže a plicní ventilace. Všechny týmy měly stejné zadání. Postižený byl v bezvědomí, nedýchal, neměl srdeční akci, nekrvácel, byl bez úrazu a po tonutí. Na tomto stanovišti bylo celé KPR monitorováno pomocí počítače a účinnost přepočítávána na procenta. Dále se týmy přesunuli ke stanovišti číslo sedm, kde na ně čekalo ošetření zraněného a následný transport ke stanovišti zdravotnické záchranné služby.

Během závodu se jednotlivým týmům měřil čas, sledována byla odbornost zásahu a za nesplnění úkolů se udělovaly trestné body.

Letos se tým složený z policistů územního odboru Ústí nad Orlicí (OHS Ústí nad Orlicí, OO PČR Žamberk a OSP Ústí nad Orlicí) umístil hned na první příčce a policisté tak prokázali vynikající dovednosti v poskytování první pomoci.

Konečné pořadí týmů:
1. místo Policie ČR Ústí nad Orlicí
2. místo HZS Chrudim
3. místo HZS Žamberk
4. místo HZS Cheb
5. místo HZS Praha
6. místo HZS Ústí nad Orlicí
7. místo HZS Svitavy
8. místo HZS Přerov

Inzerce