TOPlist

Mezinárodní schůzka na Liberecku o spolupráci při eskortování nebezpečných osob


O otázkách zajištění bezpečnosti při eskortách nebezpečných vězňů jednali na společné schůzce zástupci vedení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Věznice ve Stráži pod Ralskem, Krajského policejního ředitelství v polské Wroclawi a Vězeňské služby ve Wroclawi. Jednání se uskutečnilo ve věznici ve Stráži pod Ralskem. Zúčastnili se ho ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje plk. Mgr. Vladislav Husák, vedoucí odboru služby pořádkové policie KŘP Libereckého kraje plk. Mgr. Pavel Bartoš, ředitel Věznice Stráž pod Ralskem plk. Mgr. Ladislav Blahník a jeho dva zástupci plk. Mgr. Tomáš Hůlka a Mgr. Ing. Anna Nováková.

Za polskou stranu byli přítomni ředitel Vězeňské služby ve Wroclawi plk. Tomasz Raczyk spolu s dalšími zástupci jeho pracovního týmu, vedoucí eskortního oddělení Krajského ředitelství policie ve Wroclawi Woiciech Wach a Piotr Walczyk z městského oddělení policie v Jelení Hoře.

Spolupráce policie a vezeňských složek

Účastníci pracovní schůzky hovořili o spolupráci policejních složek a vězeňské služby v obou státech. Ta se týká především otázek řešení krizových situací souvisejících s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. Konkrétně eskort nebezpečných pachatelů ve veřejném prostoru, pátrání po uprchlých vězních a podobně.

Plk. Mgr. Vladislav Husák zmínil, že policisté krajského ředitelství společně s vězeňskou službou nacvičují modelové situace řešení krizových situací a informují se navzájem o všech nových způsobech taktických postupů. „Jsem velmi rád, že dnes poznávám zástupce vedení Věznice Wroclaw, se kterými si můžeme oboustranně vyměnit zkušenosti. Policisté krajského ředitelství policie v Liberci již úspěšně spolupracují s polskými policisty, se kterými slouží společné česko-polské hlídky.“ podotkl.

Přínosnost výměny informací a vzájemných zkušeností zdůraznil i ředitel Vězeňské služby Wroclaw plk. Tomasz Raczyk. Eskortní oddíl vězeňské služby spolupracuje s policií nejen při samotných eskortách, ale také při odhalování trestné činnosti. Koordinace bezpečnostních složek je podle něj v době současných bezpečnostních celosvětových rizik velmi významná.

Preventivní opatření

Účastníci schůzky se po společné debatě přesunuli na bývalé vojenské letiště Hradčany, kde policisté krajské pořádkové jednotky společně s příslušníky eskortního oddělení Věznice Stráž pod Ralskem simulovali dvě konkrétní krizové situace při eskortě nebezpečných vězňů a následný zákrok bezpečnostních složek. Podle plk. Mgr. Pavla Bartoše dělají bezpečnostní složky preventivně taková opatření, aby vznik těchto excesů eliminovaly na minimum,  tedy aby k nim vůbec nedošlo. Polští účastníci jednání si s velkým zájmem prohlédli výzbroj a vybavení zasahujících policistů i příslušníků eskortního oddílu.

Vyhodnocení pracovního jednání proběhlo v budově Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, kde se všichni účastníci shodli na tom, že je spolupráce mezi jednotlivými bezpečnostními složkami základním předpokladem úspěšnosti v boji proti kriminalitě a dalším bezpečnostním rizikům současnosti. Setkání na této platformě nebylo zdaleka poslední.

por. Bc. Ivana Baláková

Inzerce