TOPlist

Mělničtí policisté se chystají na motoristickou sezónu

S příchodem teplejšího jarního počasí začne naplno i motoristická sezóna. Teplé jarní dny již netrpělivě vyhlížejí všichni motoristé, aby svá vozidla připravili na letní provoz a opravili případné šrámy utržené zimním provozem. Jaro netrpělivě očekávají i motorkáři a cyklisté, kteří se již nemohou dočkat teplejších dní, aby mohli vyrazit na první projížďky. Na silnice vyrazí i řidiči, kteří v zimním období nejezdí vůbec nebo jen velmi málo. Právě v této době dochází každoročně k většímu počtu dopravních nehod.

Dodržovat pravidla

Každý účastník silničního provozu by měl myslet na to, že se může dostat do situace, kdy se stane účastníkem nebo svědkem dopravní nehody. Proto je nutné dodržovat všechna pravidla silničního provozu a dělat vše proto, aby se do takovéto situace nedostal. Přesto jsou situace, že i při dodržení všech pravidel se kvůli někomu, kdo tato pravidla nedodržel, stane účastníkem dopravní nehody. Vždy je lepší pokud se účastníci silničního provozu chovají tak, aby dopravním nehodám předcházeli, ale ne vždy jim mohou zabránit nebo je sami odvrátit.
Přes veškerá prováděná opatření ke zlepšení dopravní situace a omezení počtu dopravních nehod se nedaří jejich počet snížit. Např. za měsíce leden a únor 2015 došlo v České republice k celkem 19509 nehodám, z toho ve 29 případech došlo k dopravní nehodě motocyklistů a ve 141 případě došlo k dopravní nehodě cyklistů. V roce 2016 to je za stejné období celkem 22112 dopravních nehod (+2603), z toho 36 dopravních nehod motocyklistů (+7) a 171 (+30) dopravních nehod cyklistů. Vzhledem k mírné zimě a celkově příznivým povětrnostním podmínkám by se dalo očekávat, že počty dopravních nehod budou menší. Bohužel nejsou.

Zvýšený dohled

Tak jako každý rok, bude i letos Policie ČR v jarních měsících provádět zvýšený dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu a dopravními opatřeními tak bude reagovat na nepříznivý vývoj a stoupající počet dopravních nehod. Je to ochrana těch odpovědných a předpisy dodržujících řidičů před těmi, kteří mají s dodržováním předpisů problém. Naštěstí těch odpovědných je většina. Od počátku letošního roku vstoupili v platnost některé změny a doplňky v pravidlech silničního provozu (např. možnost zadržení osvědčení o registraci vozidla za nebezpečnou závadu, odebrání řidičského průkazu při jízdě na červenou přes železniční přejezd, některé nové dopravní značky, změna rychlostních silnic na dálnice a s tím spojené jejich značení atd.). Policisté budou věnovat pozornost i tomu, jak tyto změny v pravidlech silničního provozu řidiči dodržují.

Mělničtí policisté přejí všem řidičům hodně šťastných kilometrů bez nehod a dopravních přestupků.

Josef Houžvic

Ilustrační foto

Inzerce