TOPlist

Měl slibovat zhodnocení vkladů, vylákal téměř 15 milionů korun. Výzva dalším poškozeným

Kriminalisté oddělení obecné kriminality krajského ředitelství vyšetřují případ, kdy muž (Petr Hajda) z Opavy měl pod záminkou zhodnocení vkladu investicí, například do podnikání, získat od poškozených osob částku téměř 15 milionů korun. Peníze od klientů použil pro svou potřebu. Je stíhán pro zvlášť závažný zločin podvodu.

V této souvislosti se kriminalisté obrací na další možné podvedené osoby. Obviněný Petr Hajda měl páchat trestnou činnost v době od počátku roku 2013 do července roku 2015 na území Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, mělo se jednat o 20 dílčích skutků, kdy:

  1. Měl lákat od poškozených finanční hotovost pod záminkou zhodnocení jejich vkladu do svého podnikání v oboru krátkodobých finančních půjček pro širokou občanskou veřejnost. Měl zpracovanou prezentaci, kdy měl předkládat padělané výpisy z účtů společností MPP FINANCIAL SERVICES SE a LITIGATIS FINANCE s. r. o., dle kterých se na firemních účtech nacházejí zůstatky v řádech miliónů korun. O půjče byla sepsána písemná smlouva. Smlouvy měly být opatřeny padělanými razítky, které ověřují podpisy, například notářů z Opavy či Brna. Ke smlouvě měla být vystavena směnka vlastní na půjčený obnos.
  2. Obviněný měl postupovat obdobně jako pod bodem 1, avšak záminkou pro vylákání hotovosti je zhodnocení vkladu do podnikání v oboru nákupu a prodeje nemovitostí nebo motorových vozidel, zajištěných v různých exekucích či notářských zástavách. Při jednání se mohl zaštiťovat osobou notáře z Prahy.
  3. Obviněný měl k vylákání finanční hotovosti od poškozených užívat záminku vyřešení probíhající exekuce vůči jeho osobě, případně snížení celkové dlužné částky. Poškozeným mělo být vystaveno „Potvrzení o vyplacení exekuce“, mohlo být na hlavičkovém papíru společnosti MPP FINANCIAL SERVICES SE.
  4. K vylákání finanční hotovosti od poškozených může dojít prostřednictvím inzerátu na různých internetových portálech, záminkou je prodej atraktivního zboží za velmi výhodné ceny (pneumatiky, notebooky, mobilní telefony, apod.). Obviněný může vystupovat pod přezdívkou (nick) HAJDALAK, číslo účtu, na který měly být zasílány peníze je: 2108729361/2700.

Pokud se kdokoli domnívá, že byl jednáním muže podveden, ať neprodleně kontaktuje kriminalisty na telefonním čísle (se záznamníkem) 974 721 451. Informace je možné sdělit také na bezplatné policejní lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně.

 

por. Mgr. Soňa Štětínská

 

 

Inzerce