TOPlist

Mají se kriminalisté skutečně bát skupiny advokátů? Policie rozkryla trestnou činnost skupiny právníků

Kriminalisté rozkryli trestnou činnost renomovaného advokáta, teď se sami bojí, možná i o život.

Prošetřování celého případu začalo na podzim roku 2012 na základě podnětu, který učinilo Ministerstvo financí ČR. Ten vypovídal o tom, že by se v tu chvíli neznámé osoby mohly dopouštět trestných činů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, nebo legalizace výnosu z trestné činnosti, lidově řečeno praní špinavých peněz.

Podnětem se začali zabývat kriminalisté odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství, neboť bylo od počátku zřejmé, že škody by mohly jít minimálně do miliónů, ne-li stamiliónů. A jejich podezření se následně i potvrdilo.

Během několikaletého prošetřování se totiž ukázalo, že organizovaná skupina několika osob měla připravit stát na povinných poplatcích, tedy odvodech daní, o téměř sto miliónů korun. Nutno zmínit, že zde hovoříme o částce relevantně prokázané. Vyvstává ale důvodná domněnka, že je tato částka mnohonásobně vyšší, nicméně zmiňovaná organizovaná skupina poměrně aktivně pracovala na lidsky řečeno zametení stop svého protiprávního jednání.

V tuto chvíli je obviněno pět osob, které vyšetřovatel vnímá jako hlavní organizátory protiprávního jednání, a dalších dvanáct, které byly prvně jmenovaným nápomocny jako takzvaní „bílí koně“. Nicméně v tuto chvíli nemůžeme s ohledem na rozsáhlost a složitost celého protiprávního jednání vyloučit, že dojde k obvinění dalšího nemalého množství spolupachatelů.

Aktivita obviněných totiž spočívala v tom, že jako právnické osoby provozovaly větší množství společností, které zajišťovaly výrobu spotřebního materiálu, především reklamních a dárkových předmětů. Ty byly určeny jako prezenty pro účastníky různých sportovních akcí.

A jak to celé fungovalo?

Konkrétně si obvinění vytvořili celý řetězec firem, který tvořila jedna společnost, jako takzvaná matka, která byla obklopena „dceřinými“ společnostmi, na které navazovaly další a další. Na jejich konci pak byly konkrétní fyzické osoby, které z účtů čerpaly hotové peníze, které si pak úzký okruh lidí dělil mezi sebe. Koncové firmy celého řetězce po vyčerpání finančních prostředků z jejich účtů zanikaly, kdy obratem vznikaly místo nich nové, určené předem ke stejnému osudu, tedy vyvedení peněz a následnému zániku.

Podnikání těchto osob, potažmo firem fungovalo konkrétně tak, že „matka“ přijímala pouze objednávky, které se pak „přelévaly“ na další a další společnosti stejně, jako s tím spojené finanční prostředky. Cílem bylo maximálně ztížit přehlednost obchodování a toku peněžních prostředků v rámci těchto firem, potažmo subdodavatelských vztahů.

Za zmínku také stojí fakt, že podle dostupných dokladů vyrobily zainteresované společnosti takové množství reklamních předmětů, které by neuspokojily pouze účastníky jednotlivých turnajů, ale doslova a do písmene každého jednoho občana České republiky, včetně kojenců a důchodců. Avšak realita byla taková, že firmy fakticky neprováděly žádnou ekonomickou činnost, tedy nevyráběly, ani nedodávaly.

O tom, že kriminalisté jdou v rámci prošetřování správným směrem, a že zmiňovaná obvinění jsou s největší pravděpodobností na místě, svědčí i poměrně podivné dění kolem tohoto případu a jeho jednotlivých aktérů.

Detektivové totiž zaznamenali, že některým spoluobviněným, kteří vypověděli poměrně zásadní skutečnosti, je vyhrožováno, a jsou nuceni ke změně své výpovědi. K tomu jsou „motivování“ například nemalými finančními částkami v řádu statisíců korun. Když se ale ukáže, že jsou neúplatní, přijde na řadu nátlak hrubšího zrna spočívající například ve výhrůžkách likvidací rodinných příslušníků.

Stejně tak hlavní aktéři nutí spoluobviněné, aby sepisovali smyšlená a lživá obvinění na vyšetřovatele tohoto případu, která následně zasílají Generální inspekci bezpečnostních sborů. Cílem těchto trestních oznámení je s největší pravděpodobností znevěrohodnit vyšetřovatele, nebo dokonce dosáhnout jejich odvolání z případu.

Tato zjištění jsou natolik vážná, že na hlavního aktéra celého popsaného případu byla uvalena vazba právě proto, aby mu bylo zamezeno ovlivňovat svědky, případně likvidovat důkazy vyšetřovatelům přímo pod rukama.

Podstatné na celé věci také je, že někteří z hlavních aktérů celého případu jsou buď přímo advokáti, nebo osoby právně vzdělané, kdy některé z těchto osob jsou, nebo byly dokonce členy kontrolní rady, která se podílí na řízení Advokátní komory ČR. Tedy právě subjektu, který má ze své podstaty dohlížet na dodržování zákonnosti ze strany právníků a advokátů.

V případě, že obvinění stanou před soudem, hrozí jim trest odnětí svobody až na deset let.

Inzerce