TOPlist

Kriminalita v kraji klesá, počet mrtvých při dopravních nehodách je nižší

V úterý 2. února 2016 se uskutečnila v budově Krajského ředitelství policie Středočeského kraje za účasti krajského ředitele plk. JUDr. Václava Kučery, náměstka ředitele pro vnější službu plk. Mgr. Jana Ptáčka a plk. Mgr. Michala Foita vedoucího odboru SKPV bilanční tisková konference zaměřená na vyhodnocení vývoje kriminality a dopravní bezpečnosti.

Chybí ještě 143 policistů

Krajský ředitel informoval přítomné novináře na začátku s početním stavem policistů v rámci Středočeského kraje a také o stálém zájmu o nové uchazeče k policii. K 1. únoru je počet policistů ve Středočeském kraji 3650, do naplnění početních stavů zbývá 143 nových policistů. Nejvíce nám chybí policisté v Mladé Boleslavi, Praze – venkov východ, Kolíně a Kladně.

Dále informoval o důležitých oblastech jak obecné tak hospodářské kriminality, a to zejména v meziročním srovnání. V oblasti registrované trestné činnosti jsme zaznamenali výrazný pokles a to o 18,24%, Jedná se o jeden z největších poklesů v rámci ČR. Objasněnost v roce 2015 činí 44,03 %.

V roce 2015 se řešilo 22 vražd

Vedoucí Odboru Služby kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Michal Foit informoval o dvou důležitých oblastech v rámci kriminality. Jsou to vraždy a drogová problematika. V roce 2015 středočeští kriminalisté vyšetřovali celkem 22 vražd včetně pokusů a 20 případů se podařilo do dnešního dne objasnit. Kriminalisté a zajistili v roce 15 pěstíren a 22 varen drog.

O bezpečnosti v dopravě, dopravní nehodovosti a jejich následcích informoval plk. Mgr. Ptáček. I v této oblasti můžeme říci, že jsou čísla pozitivní. Na středočeských komunikacích sice o 7,4 % vzrostl počet dopravních nehod celkem 12 463, ale následky jsou ve srovnání s rokem 2014 mírnější, Zemřelo 102 osob při dopravních nehodách což o 14 osob méně než v roce 2014. Těžce zraněných osob bylo méně o 42 osob. Při kontrolách řidičů byl zjištěn alkohol v 5 762 případech (o 124 méně než v roce 2014), přítomnost drog u řidičů celkem v 1 859 případech (o 260 více než v roce 2014).

Bezpečné město a Policie Kersku

Ředitel plk. JUDr. Václav Kučera zdůraznil také důležitost prevence jak v oblasti kriminality, tak i v oblasti dopravy. Přítomným novinářům přiblížil projekt „BEZPEČNÉ MĚSTO“, preventivní projekt „POLICIE KERSKU“ a zdůraznil úzkou součinnost subjektů státní správy a samosprávy podílející se na bezpečností situaci v daném teritoriu.

V závěru v této souvislosti představil oblasti jako priority Krajského ředitelství policie Středočeského kraje pro rok 2016.

mjr. Bc. Štěpánka Komárová

Inzerce