TOPlist

Kriminalisté rozkrývají domluvené bitky na Praze 9. Rodiče některých dětí na tom nevidí nic špatného!

Kriminalisté třetího policejního obvodu se od konce ledna zabývají případem rvačky, která se odehrála na Proseku, a jejíž záběry se objevily na sociálních sítích a v médiích. Policie aktéry incidentu, kteří jsou mladiství, ztotožnila a nyní s nimi probíhají úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. V rámci tohoto případu kriminalisté úzce spolupracovali a nadále spolupracují i se strážníky městské policie, příslušnou Městskou částí Prahy 9, a pracovníky Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).

Vyšetřovatelé při prověřování případu zároveň zjistili pozadí těchto rvaček, které se na sociálních sítích a následně i v médiích objevovaly. Tyto incidenty jsou často zinscenované a mezi aktéry předem domluvené, kdy cílem je zviditelnění jejich účastníků na sociálních sítích s ambicí dostat se i do médií. Dalším záměrem je získávání „followerů“ tzn. lidí, kteří sledují konkrétní profil na sociální síti.

V tuto chvíli kriminalisté evidují skupinu 20 až 30 mladistvých, kteří se scházejí na různých místech po Praze a jednotlivé bitky si mezi sebou domlouvají skrze sociální sítě. Na jejich ztotožnění policisté intenzivně pracují, přičemž valnou většinu už i znají. V případě prokázání jejich protiprávního jednání bude postupováno podle trestního řádu, kdy nejpravděpodobnější právní kvalifikací je trestný čin výtržnictví. Pachateli takového jednání hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let, v případě mladistvého je to poloviční trestní sazba.

Konkrétně u případu na pražském Proseku se jednalo o kamarády, kteří po skončení zinscenované rvačky spolu odešli na pivo, jakoby se nic nestalo. Kriminalisté v průběhu prověřování celého případu kontaktovali i zákonné zástupce jednotlivých aktérů, kdy přístup rodičů byl mnohdy až zarážející. Matka jednoho z mladistvých na „zábavě“ svého syna neviděla vůbec nic špatného. Naopak se pozastavovala nad tím, proč celou věc policie vůbec řeší.

V této souvislosti je třeba připomenout, že výchova dětí začíná v rodině a rodiče by měli být těmi, kteří půjdou svým dětem příkladem. I pouhé tolerování a schvalování násilí v podobě zmiňovaných rvaček může být pro policii a školu signálem, že je v rodině dítěte či mladistvého něco v nepořádku. Z tohoto důvodu se kriminalisté rozhodli, že takové případy včetně již zmíněných „followerů“ budou hlásit pracovníkům OSPODu, aby u ztotožněných osob prověřili, v jakém prostředí děti a mladiství vyrůstají.

Zmíněné problematice se v rámci přednáškové a besední činnosti na školách věnují i policejní preventisté. S žáky a studenty policisté rozebírají nejen kazuistiky ale i právní rámec násilného jednání a související trestně právní odpovědnost včetně rizik šíření nebo schvalování takových videí na sociálních sítích.

Na závěr nutno zmínit, že mediální zkratka v podobě slova „gang“, která se v souvislosti s těmito rvačkami mladistvých používá je nepřesná a zavádějící. Gang je totiž uskupení, které má jasně danou hierarchii, vůdce, členy a rozdělené úkoly k páchání organizované trestné činnosti. O tom se v případě rvaček mladistvých rozhodně mluvit nedá.

Inzerce