TOPlist

Kriminalisté na Blanensku aktuálně řeší desítku případů dětské pornografie

Případů zneužití dítěte k výrobě pornografie (§ 193 TZ) či nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b TZ), kdy pachatel za tímto účelem využije počítačového prostředí, v blanenském regionu v posledním roce výrazně přibylo.

V minulých obdobích se kriminalisté tomuto protiprávnímu jednání věnovali ojediněle, dnes musí řešit desítku složitých kauz s vysokým počtem poškozených. Společným jmenovatelem pak bývají sociální sítě, nejen dětská lehkovážnost, závadová komunikace s nezákonným obsahem, nezájem o volnočasové aktivity dítěte spojený s malou počítačovou gramotností rodičů, pachatel s „fake“ profilem a oběť ve věku osm až patnáct let.

Facebook je rejdištěm pedofilů

Ve většině těchto regionálních kauz figurují, díky včasnému oznámení trestné činnosti, jen dvě až tři dětské oběti. Výjimkou je však případ přesahující hranice okresu se stovkou poškozených, kterému se blanenští policisté věnují od konce léta.

Facebookové komunikace dítěte s kamarádem, jejímž předmětem byl požadavek na pořízení záběrů intimních míst, si všiml jeden z rodičů pouze náhodou. Podezřelé jednání ohlásil policii a ta během necelých dvou měsíců odhalila pravého uživatele „fake“ profilu. Pachatel vydávající se v komunikaci za dítě stejné věkové kategorie, svou falešnou identitu důvěřivým protějškům prokazoval znalostí konkrétních osobních informací získaných z jejich profilů a odkazy na vzájemná virtuální přátelství. Tuto činnost měl systematicky propracovanou jak v úrovni profilové komunikace a typování vhodného cíle, tak v získávání předmětných údajů v kyberprostoru. Některé poškozené však znal i osobně.

Děti mu posílaly intimní fotky

Děti byly schopny v reakci na jeho provokace pořizovat a zasílat fotky a videosekvence, kde byla zachycena jejich obnažená těla v různých polohách či přímo při masturbaci. Pachatel je samozřejmě v současné době stíhán vazebně, aby se zamezilo dalším útokům s tím, že mu aktuálně hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Popsaný případ svým schématem zapadá do jedné z podskupin trestné činnosti páchané v kyberprostoru. Ten je definován jako informační, systémové, programové či komunikační prostředí nemající konec ani začátek. Taková charakteristika virtuální reality však s sebou nese i různá bezpečnostní rizika a možnosti realizace protiprávního jednání.

V oblasti získávání a šíření dětského pornografického materiálu je zapotřebí si uvědomit úskalí, která s danou trestnou činností souvisí, případně výrazně usnadňují její páchání. V mnoha případech je na prvním místě lehkovážnost rodičů, kteří dítě vybaví moderními technologiemi. O tom, jak s ní potomek následně zachází, již nemají přehled. V rámci sledování trendů jsou navíc někdy schopni svým dětem zakládat virtuální profily i ve věku, kdy to není povolené.

Rodiče by naopak obecně měli být více všímaví k tomu, co jejich děti na sociálních sítích dělají, v jakém čase je využívají, s kým si píší a co komu posílají. Pokud již dojde k odhalení obdobného útoku, je řešením závadovou komunikaci zálohovat, blokovat či ukončit a samozřejmě oznámit Policii ČR.

por. Mgr. Petr Nečesánek

Inzerce