TOPlist

Královéhradečtí policisté se připravili na Velikonoce, jezděte střízliví!

Důraz je kladen na kontrolu požívání alkoholu před a během jízdy. Dopravní i pořádkoví policisté se připravili na velikonoční svátky, které jsou každoročně rizikové jak z pohledu zvýšené hustoty provozu, tak i požívání alkoholu, a to nejenom řidiči, ale i cyklisty a chodci.

V období od 24. 3. do 28. 3. 2016, tedy v průběhu všech volných svátečních dnů, policisté na hlavních komunikačních tazích i na silnicích nižších tříd dohlíží nad dodržováním pravidel silničního provozu a samozřejmě bezpečností a plynulostí silničního provozu s tím, že velký důraz kladou na kontrolu požívání alkoholu účastníky silničního provozu.

Řídím, piju nealko pivo…

Na alkohol za volantem ostatně cílí i kampaň pořádaná ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven s názvem „Řídím, piju nealko pivo“, která je o těchto Velikonocích opět spuštěna. V neposlední řadě  policisté pokračují i v preventivním projektu s názvem „Vidíme se“, který běží ve spolupráci s oddělením BESIP a je zacílený na používání reflexních prvků chodci a cyklisty.

mjr. Mgr. Ivana Ježková

Ilustrační foto

Inzerce