TOPlist

Královéhradečtí celníci odhalili další padělané dálniční známky

V měsíci červenci celníci objevili na rychlostní komunikaci D11 z Prahy do Hradce Králové hned dvě falešné dálniční známky. Dne 14. července zastavili dodávku ukrajinské imatrikulace s řádně vylepenou známkou pro rok 2015, kterou řídil Čech. Druhý padělek celníci objevili při kontrole 27. července, kdy český řidič měl roční známku vylepenou na odtahovém vozidle.

Obě dvě známky vykazovaly znaky falsifikátu, např. chyby v cizojazyčných textech na zadní straně kupónu, chybějící písmeno t ve slově uschovejte na kontrolním ústřižku, odlišné barevné provedení atd. Oba dva kupóny budou podrobeny zkoumání v Celně kriminalistické laboratoři celní správy.

Od začátku roku do 28. července zajistili celníci v Královéhradeckém kraji již 9 padělaných dálničních kupónů z toho první falešnou známku v ČR již na konci měsíce ledna a další hned 2. února. Za stejné období královéhradečtí celníci evidují 550 případů porušení v souvislosti s kontrolou dálničních kupónů (časové zpoplatnění), za něž uložili 529 pokut v částce 452 000 korun. Nejčastějším prohřeškem je úplná absence dálničního kupónu, nevyplnění SPZ vozidla nebo nevylepení známky na přední sklo automobilu.

Hlídky oddělení kontrol zpoplatněných komunikací kontrolují rovněž úhradu elektronického mýta (výkonové zpoplatnění), ve zmiňovaném období královéhradecký celní úřad eviduje 1 153 případů porušení v této oblasti, za něž celníci uložili 474 blokových pokut v částce 327 700 korun. Celkově se pokuty za nedodržování předpisů v oblasti kontrol výkonového a časového zpoplatnění vyšplhaly na částku bezmála 800 000 korun.

Inzerce