TOPlist

Kontroly v hernách v Kladně odhalily i mladíka, který tam neměl co dělat

Kladenští policisté v úterý 22. prosince 2015, uspořádali preventivně bezpečnostní opatření na kontroly v hernách.

Cílem této policejní akce bylo provedení kontrol v podnicích po celém území města Kladna, ve kterých jsou provozovány výherní automaty a obdobná zařízení.

Zneužívání sociálních dávek?

Celé toto preventivně bezpečnostní opatření probíhalo ve spolupráci s pracovníky Úřadu práce Kladno, neboť jedním z úkolů bylo zaměřit se na zneužívání dávek vyplácených některým občanům právě tímto úřadem.

Do policejní akce bylo nasazeno celkem sedm  policistů a v průběhu kontrolní činnosti v hernách od třinácti  do osmnácti hodin bylo zkontrolováno celkem sedmnáct podniků a třicet pět osob.

Mladík neříkal pravdu o svém datu narození

Při provádění těchto kontrol policisté v jedné herně v ulici T.G.M. začali ztotožňovat osoby sedící u hracích automatů. V těchto prostorách ve čtrnáct hodin zaznamenala policejní hlídka mladíka, který neměl u sebe doklady a při uvedení svého data narození neprocházel evidencemi, neboť uváděl nesprávné údaje v roce narození. Z těchto důvodů byl mladík přizván ke služebnímu vozidlu, kde byl opětovně vyzván k zopakování data narození. Vzhledem k těmto nesrovnalostem při zjišťování totožnosti bylo rozhodnuto předvést podezřelého na policejní služebnu. V tomto daném okamžiku se začal mladík zdráhat a dal se na útěk.

Na policejní výzvu, aby mladík zanechal svého protiprávního jednání a zastavil se, v žádném případě nereagoval. Policisté oddělení hlídkové služby ve spolupráci s policisty obvodního oddělení Kladno pohotově zasáhli a podezřelého mladíka na útěku zajistili v Poděbradově ulici v Kladně.  Po dostižení mladík kladl značný odpor, a  proto bylo použito donucovacích prostředků formou chvatů a hmatů. Jelikož mladík nadále kladl aktivní odpor, museli policisté použít i služební pouta. Následným policejním šetřením bylo zjištěno, že se jedná o šestnáctiletého mladíka z Kladna.

Ohrožování mravní výchovy mládeže

Policisté nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu ohrožování mravní výchovy dítěte, z kterého jsou podezřelí dva provozovatelé podniku ve věku dvacet sedm až dvacet osm let, kteří umožnili mladistvému již několikrát zde hrát automaty.

Mladík je v tomto případě podezřelý z přestupku neuposlechnutí výzvy.

V současné době policisté v tomto případě provádí šetření.

nprap. Jana Šteinerová

Inzerce