TOPlist

Jilemničtí policisté navštívili děti z dětského domova


Stalo se již nepsanou tradicí kamarádství mezi dětmi z dětského domova v Jablonném v Podještědí a policisty z obvodního oddělení v Jilemnici, že se oba tábory dvakrát ročně společně a rádi setkávají. Ani sobota 23. dubna 2016 nebyla výjimkou.

Za dětmi hned po obědě

Za dětmi policisté dorazili hned po obědě. Navzdory dlouhodobé nepříznivé předpovědi  počasí docela přálo, a tak se nemusely měnit plány ani vymýšlet náhradní řešení. Zábavná soutěžní hra pro kluky a holky, kterou připravili policisté, mohla začít. Děti se rozdělily do 6-ti družstev. Kapitán každého družstva dostal do ruky mapku s plánkem, podle kterého se měly soutěžící přesouvat na jednotlivá stanoviště a plnit zde konkrétní úkoly zadané policistou, který měl dané stanoviště na starost. „Úkoly nebyly zrovna jednoduché a smekáme před dětmi, jak bravurně se s nimi vypořádaly,“ sdělila hlavní organizátorka celé akce npor. Mgr. Miroslava Brožová.

Děti házely gumové granáty, skákaly v pytlích

Rozhodně nebylo jednoduché vyšplhat po laně na vysoký strom, trefit se vzduchovkou do 10 metrů vzdáleného terče, nebo umět poskytnout zraněnému kamarádovi první pomoc, když každý z kamarádů ošetřoval naprosto odlišné zranění. Těžší stanoviště vystřídala stanoviště uvolněnější, kde si děti zaskákaly v pytlích, házely gumové granáty do obručí a největší legraci prožívaly na stanovišti, kde musely dostat do úst bonbón namotaný na provázku bez pomocí rukou! Ani to však ještě nebylo všechno.

Luštění správného významu slova

Po splnění úkolů na každém stanovišti dostal kapitán družstva od policisty papírek, na kterém bylo napsáno jedno slovo.  Toto slovo bylo součástí šestislovního přísloví a bylo napsáno v přesmyčce. Děti musely rozluštit správný význam slova, zapsat si jej na papír a postupně rozluštit celé, jejich družstvu přiřazené přísloví. Když věděly, o jaké přísloví jde, dostaly poslední úkol – připravit si pantomimu tak, aby i ostatní družstva poznala obsah jejich přísloví, aniž by jim je kdokoliv předem prozradil. Děti se skvěle bavily a s radostí se chopily všech nelehkých úkolů, které policisté naložili na jejich bedra.

Kamarádství a ochota pomoci druhému

Policistka Miroslava Brožová uvedla: „Musím zdůraznit svědomitost, s jakou se starší děti v družstvu dokázaly postarat o jejich mladší (a někdy opravdu hodně malé) spolubojovníky.  Ani náznakem nebylo slyšet: „tebe v družstvu nechci, ty nás zdržuješ, ty to nedokážeš, tys to pokazil, atd….“, naopak kamarádství a ochota druhému pomoci bylo hlavní moto každého mužstva“!

Snímání otisků prstů

Na závěr policisté dětem předvedli daktyloskopické snímání otisků prstů a nadšení dětí neznalo konce, když zjistily, že každý z nich si může snímání vyzkoušet na vlastní „prsty“. Po zdolání nekonečné fronty zájemců následovalo odstraňování dobře držící barvy z dětských ručiček, kterého se ujaly paní vychovatelky.

Sladké dobrůtky na rozloučenou

Na rozloučenou dostaly děti od policistů sladké dobrůtky a na oplátku jim děti předaly drobné dárečky, které sami vyrobily a ze kterých měli policisté upřímnou radost.

„Naše poděkování ovšem patří i paní kuchařce, kterou jsme v domově osobně nezastihli, ale která pro nás připravila svačinku – vynikající domácí perník, u kterého jsme tak tak zapomněli, že jsme uniformovaní policisté, když jsme se málem „poprali“ o poslední kousek“, svěřila se hlavní organizátorka a policistka v jedné osobě paní Miroslava Brožová. Děti byly jste skvělé, policisté se těší zase příště!

por. Petr Kmínek DiS.

Inzerce