TOPlist

Jejich rajónem je Ostrava aneb oddělení hlídkové služby zasahuje…

Ostravské oddělení hlídkové služby je čtyřiadvacet hodin denně nasazeno k zákrokům v ulicích města. Mezi zadrženými pachateli jsou podezřelí z majetkové trestné činnosti, násilného protiprávního jednání i řidiči, kteří za volant vzhledem k ovlivnění návykovými látkami či zákazu činnosti neměli vůbec usednout…

Znásilnění je krutá osobní zkušenost…
Z festivalu se dne 3. 7. 2015 kolem 1 hodiny vracela 19letá dívka. Podezřelý měl dívku nejprve v Ostravě-Vítkovicích oslovit. Oběť se před ním dala na útěk. Muž ji následně dostihl, načež se snažil zmocnit její kabelky. V průběhu intenzivního ataku došlo dokonce k destrukci zavazadla a přetržení její části. Díky tomu se podezřelému podařilo kabelky zmocnit a dát se na útěk.

Dívka se však následně rozhodla zavazadlo získat zpět, muže nato dostihla. V tomto okamžiku muž zaútočil znovu a oběť znásilnil. Poškozená poté využila vhodné chvíle a z místa činu utekla i se svojí původně odcizenou kabelkou.

Povolaná hlídka oddělení hlídkové služby získala první, velmi limitní informace k podezřelému (v důsledku výraznému rozrušení oběti) a zahájila pátrání po podezřelém muži. 23letého mladíka hlídka vypátrala ve velmi krátké době, od oznámení neuplynula ještě ani hodina.

Následně kriminalisté shromáždili důkazní materiál, načež bylo zahájeno trestní stíhání 23letého muže pro zločin loupeže, znásilnění a přečin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Soud akceptoval návrh na vzetí obviněného do vazby. Pachateli tak hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Závěrem lze opět zopakovat doporučení, aby v případě násilného ataku pachatele, směřujícího k získání majetku oběti, tato věci vydala, neboť v krajních případech může dojít k újmě na životě, zdraví (viz případy i velmi vážných fraktur seniorek po pádech, způsobených přetahováním o kabelku, jste informováni prostřednictvím TZ…) či lidské důstojnosti. Dívkám doporučujeme, aby se v noci nepohybovaly odlehlými místy samy. Situaci lze řešit dohodou s kamarády (společná cesta), rodiči či blízkými, kteří dívku z akce doprovodí či zajistí přepravu. Letní akce, festivaly i prázdniny obecně, s sebou nesou možnost různých aktivit, kdy se mladí lidé vrací domů velmi pozdě. Vhodné je mít k dispozici k bezprostřednímu užití také obranné prostředky (například slzotvorné prostředky). Nicméně nešvarem je uložení těchto slzotvorných prostředků na dně kabelek, pod množstvím dalších věcí. V případě útoku jimi pak oběť nemůže ihned manipulovat. Pro případ bezprostředního ataku na oběť však lze užít i „obyčejných“ klíčů či parfému, zkrátka věci, která je „po ruce.“

„Zdatný senior…“
Dne 9. 7. 2015 večer měl svědek zaregistrovat neznámého muže, který vyběhl z domu v Ostravě a skočil přes plot, načež z místa „zmizel.“ Policistům oddělení hlídkové služby, povolaným k případu neoprávněného vniknutí do rodinného domu, pak všímavý muž nejen popsal podezřelého, ale předložil i fotografii, kterou stihl muže zadokumentovat. Hlídka se vydala pátrat po prchajícím muži. Následně podezřelého, odpovídajícího popisu i fotu, spatřila u prodejny. K zadržení došlo zhruba hodinu po spáchání skutku.

Muž měl překonat plot domu vysoký asi 150 cm, vypáčit dveře, načež byl „překvapen“ instalovaným bezpečnostním zařízením. Hlasitý zvuk se měl zpočátku snažit eliminovat destrukcí zařízení, nebyl však úspěšný, zvuku nezamezil a tak měl vyběhnout z domu ven, přeskočit plot a snažit se uniknout. Při výslechu 74letý senior doznal, že v domě původně chtěl přespat a případně se zmocnit nějaké věci, kterou by upotřebil. Leč vzhledem k popsanému, úmysl nakonec zůstal nenaplněn. Policisté následně muži sdělili podezření pro krádež ve stadiu pokusu. Škoda na majetku, jež vznikla poškozením, byla předběžně specifikována ve výši asi 4 000 korun.

„Choulil se ve vatě, leč marně…“
V prvních minutách 10. 7. 2015 byl zadržen podezřelý 21letý mladík, který se po vniknutí do objektu restaurace snažil ukrýt před přivolanými policisty oddělení hlídkové služby. Jako úkryt volil prostor střechy budovy, konkrétněji jej policista nalezl schouleného v izolační hmotě střechy. Muž byl zadržen a v průběhu prověřováno bylo zjištěno, že se nejedná o jeho první konflikt se zákonem.

Konstatován byl také fakt, že se nejedná o jediný skutek, z něhož je podezřelý. Policejní komisař rozšířil jeho původní trestní stíhání o další čtyři skutky krádeží kola z balkonu, koloběžky z kočárkárny, věcí ze sklepa, stejně jako poslední přečin, kdy vnikl přes střechu do restaurace. Muž měl odstranit část střechy, otvorem pak vniknout do objektu, načež měl poškodit zabezpečovací zařízení. K činu se obviněný mladík doznal, kdy sdělil, že se snažil ukrýt na střeše ve „skelné vatě,“ leč byl nalezen a zadržen… Do stejné restaurace přitom měl vniknout již podruhé. Způsobené škody na majetku se opět pohybují v řádech desítek tisíc korun.

Soud akceptoval návrh na vzetí obviněného do vazby. Muži hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

Inzerce