TOPlist

Invalidní důchodce si měl prodejem drog přijít na milióny

Dne 13. září 2013 zahájili detektivové Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování trestní stíhání sedmapadesátiletého muže české státní příslušnosti, který je podezřelý ze zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a) odst. 3 písm. d) trestního zákoníku.

Podezřelý muž, invalidní důchodce, byl v dubnu letošního roku odsouzen Krajským soudem v Plzni jednak pro přečin výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu dle § 286 odst. 1 trestního zákoníku, a jednak pro pokračující zvlášť závažný zločin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákoníku. Po více jak ročním prověřování dospěli policisté k závěru, že podezřelý mohl užít finanční prostředky získané prodejem drog – kokainu, pervitinu a marihuany, k nákupu pozemku za kupní cenu 7.815.000,-Kč, který obratem nabízel k prodeji za částku 21.177.000,-Kč.

Policejnímu orgánu se v průběhu prověřování podařilo zadokumentovat majetkové poměry a dále příjmy a výdaje podezřelého pro rozhodné období. Byla zajištěna listina, zachycující dodávky omamných a psychotropních látek ze strany podezřelého konkrétním osobám, včetně inkasovaných částek za jednotlivé zobchodované objemy drog. Součástí listiny jsou také poznámky k nákupu předmětného pozemku, obsahující rozpis opakovaných vkladů jednotlivých finančních částek v hotovosti na účet dcery podezřelého, které byly skutečně ze strany podezřelého muže realizovány v částkách v maximální výši 400.000,-Kč na jeden vklad. Dále policisté u muže nalezli písemnost s poznámkami zachycujícími náklady na provoz dvou konkrétních pěstíren, včetně rozpisu potřebných komponentů.

Všechny zmiňované písemnosti spolu se shromážděným spisovým materiálem prokazují zainteresovanost podezřelého muže na výrobě a distribuci drog, za kterou byl pravomocným rozsudkem uznán vinným, a následné užití finančních prostředků, získaných trestnou činností, na zakoupení, resp. spolufinancování shora zmiňovaného pozemku. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až šest let nebo propadnutí majetku.

kpt. Mgr. Barbora Kudláčková
tisková mluvčí
Národní protidrogová centrála

Inzerce