TOPlist

FOTO: Záchranné složky v Ostravě navštívily postižené osoby v Čtyřlístku

Ve čtvrtek 25. července zavítali policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje společně se strážníky Městské policie Ostrava a příslušníky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje mezi klienty Čtyřlístku. Jelikož pro policisty se jednalo o pátou návštěvu a strážníci s hasiči zde byli podruhé, může se již hovořit o zavedené tradici.

Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením je příspěvková organizace statutárního města Ostravy. Poskytuje sociální služby dětem od tří let a dospělým lidem s mentálním postižením i s kombinací tělesných a smyslových vad. Veškeré služby vycházejí z individuálních potřeb klientů a to nejen možností pobytu v centru, ale také ambulantní nebo terénní formou.

Klienti Čtyřlístku na všechny účastníky již nedočkavě čekali v areálu zahrady. Po krátkém uvítání, kterého se ujala zaměstnankyně oddělení vnějších vztahů paní Mgr. Bohdana Rywiková, předvedli své svěřence již dychtivě vyhlížení kynologové. Kolegové Martin a Petr tentokrát neukázali perfektně vycvičené služební psy. Vzhledem k zaměření centra zvolili možnost představit činnost, které se věnují ve volném čase, a to canisterapii. Belgická ovčačka Quinny z Hückelovy vily a zlatý retrívr Benny z Makových dvorů předvedli základní prvky poslušnosti. Jak skvěle umí poslouchat ukázal divákům také pes Adonis Pod Smrkem, jinak služební pes městské policie. A jelikož je to psí specialista, cvičený na vyhledávání osob, s radostí splnil pokyn svého pána Miloše, našel několik klientů schovaných v keřích. Všichni tři psi poté skončili pod nedočkavýma hladícíma rukama přihlížejících dětí, dospělých a vychovatelů.

K vidění byla také technika. Dopravní policisté a strážníci dali „k dispozici“ automobily, kterými přijeli, navíc byl k vidění také policejní motocykl Honda. Také hasiči nezůstali stranou a předvedli techniku, používanou při zásazích. Ti odvážnější obyvatelé Čtyřlístku (po zkušenost z minulých let jich bylo daleko více) si mohli vyzkoušet, jak se drží volant služebního auta nebo jak se sedí na policejní motorce. Když se nad areálem rozlehl zvuk policejního a hasičského „majáku“, počáteční úlek vystřídalo nadšení.

Nadšení vyvolali také další zvířecí pomocníci, a to koně. Strážníci městské policie ze skupiny hipologie divákům představili dva ze svých starokladrubských koňů, které mají k dispozici. Jelikož vybrali opravdu klidné jedince, mohli si je „odvážlivci“ nejen pohladit, ale také se na nich za doprovodu zkušených jezdců-strážníků, projet.

Podle okamžitých ohlasů klientů i zaměstnanců centra policisté, strážníci ani hasiči nezklamali jejich očekávání. Technika a také trpěliví psi a koně klientům Čtyřlístku zajímavě zaplnili čtvrteční dopoledne, jehož pohodovou a příjemnou atmosféru nepokazila ani zamračená obloha.

no images were found

Inzerce