TOPlist

FOTO: Vražda ženy v Plzni – od činu až po dopadení pachatele

Ve středu 28. srpna zazněl na lince 112 v telefonu vyděšený hlas a oznamoval, že na chodbě domu v Sokolovské ulici v Plzni leží žena, celá od krve. Na místě bylo zjištěno, že žena, ukrajinské národnosti, je pobodaná v oblasti břicha a krku. Ačkoliv ZZS dorazila na místo rychle, stav pobodané prakticky vylučoval záchranu a žena skutečně zemřela chvíli po přijetí do nemocnice.

Šetřením na místě se ukázal jako nejpravděpodobnější možný pachatel její muž, dnes již bývalý policista sloužící v Praze u cizinecké policie. Motivem se zdály dlouhodobé domácí problémy mezi manžely, které muž většinou řešil neadekvátně.

Asi 14 dní před tímto činem dokonce navštívili vyšetřovatelé byt z důvodu prověření informace o napadení ženy. Muž byl z bytu vykázán a bylo zahájeno vyšetřování, to samozřejmě ale nemohlo zabránit této vraždě. Bohužel se jednalo o první nahlášenou událost v této rodině. Vyšetřování bylo v naprostém začátku a bohužel naprosto nic nepoukazovalo na to, čeho je muž dále schopen.

Ačkoliv toto vyšetřování plně spadá pod GIBS, je jasné, že je nutná součinnost s policií. Mnoho informací v počátcích vyšetřování nebylo, ale všichni zúčastnění věděli, že rychlé dopadení vraha je maximálně důležité pro bezpečnost dalších občanů.

Policejní deník se samozřejmě o tuto událost zajímal od počátku, ale na rozdíl od běžných medií v průběhu vyšetřování veřejnost neinformoval, a pouze práci vyšetřovatelů sledoval. Nechtěli jsme tak narušovat vyšetřování. Naopak jsme plně spolupracovali a sami dodávali informace zjištěné našimi čtenáři.

Od začátku bylo jasné, že prchající muž nepoužil vozidlo a utíká pěšky. Vytvořily se různé vyšetřovací verze, které ukazovaly na různé možnosti, kam se mohl ukrýt, či koho mohl kontaktovat. Následná opatření se musela připravit na více místech po celé republice. Bylo nutné prověřit všechna místa ke kterým měl uprchlý jakýkoli vztah.

Již první večer také začaly přicházet informace od občanů o spatření hledané osoby. Ačkoliv byly tyto telefonáty převážně míněny v dobré víře, bohužel ve většině případů šlo o informaci mylnou. Jednou ze stop byl i zanechaný dopis „na rozloučenou“, ve kterém byla zmíněna i sebevražda, ale tu odborníci na lidskou povahu spíše vylučovali.

Samozřejmě každou informaci je nutné prověřit, a tak spousta lidí prověřovala každý tip, každé slovo. To samozřejmě stálo čas, který byl v tomto případě nejcennější. Předpoklad, že hledaný se bude chtít ztratit ve velkém městě, a nebo opustit republiku, se také ukázal jako lichý a stále více vodítek směřovalo do lesů za Plzeň.

Proběhlo samozřejmě také šetření, zda může být muž ozbrojen. Prvně se jednoduše vyloučilo, že by měl u sebe služební zbraň. Měl sice na svou osobu registrované další zbraně, ale tyto naštěstí ležely v depozitu z důvodu propadlého zbrojního průkazu. Neprokázalo se tedy, že by střelnou zbraň měl, ale samozřejmě se nedala vyloučit možnost zbraně nelegální, a nebo toho, že si ji během útěku opatřil.

Uprchlý byl dobrým střelcem z dlouhých zbraní, pátrači proto museli postupovat velmi obezřetně. V této době již byla naštěstí evakuována malá dcera podezřelého muže, byl znám jeho silný citový vztah k ní, a tak hrozila možnost, že by se jí pokusil unést.

Byli jsme svědky toho, jak policisté pracovali vysoce nad rámec svých povinností, aby dostali důvodně podezřelého z vraždy před soud. Na vlastní oči jsme viděli unavené příslušníky GIBS, kteří dva, tři dny nespali, ale stále zpracovávali v terénu nové a nové informace. Viděli jsme plzeňské kriminalisty, kteří po své běžné službě pracují dalších x hodin, aby zjistili další informace, samozřejmě nesmíme zapomenout ani na zásahovou jednotku, která se na opatření podílela hned od prvního dne. „Odchozené“ kilometry po lesích se dají spočítat ke stovce. Prakticky každý den byla ve vzduchu helikoptéra, ta ve dne v noci monitorovala okruh kde byl předpoklad pohybu hledaného.

Začátkem následujícího týdne bylo ukončeno pátrání v jiných oblastech, než bylo Plzeňsko, a již se pracovalo pouze z verzí pohybu okolo Plzně, tuto potvrzovaly další a další indície. Již se také vědělo, že uprchlík používá jízdní kolo, které ale získal až během útěku. Ačkoliv se to laikovi může zdát směšné, jízdní kolo je v tomto případě ideálním prostředkem. Tichá jízda, možnost jet i mimo cesty, poměrně rychlá doprava a samozřejmě nenápadnost.

V první polovině týdne bylo jasné, že pátrání jde správným směrem a dopadení se blíží. Klíčová se ukázala informace obyčejného, řadového praporčíka. Ten využil svého rozsahu známostí osob s policií spolupracující a sám ve svém volnu zapátral. Samozřejmě nemůžeme uvést přesné informace, které zjistil, ani jeho zdroje, ale tato informace ukázala na jeden podjezd pod železniční tratí. Jediný pohled na mapu pak operativcům GIBS potvrdil jejich dosavadní zjištění. Bod na mapě byl středem pomyslného kruhu, kde předpokládali pohyb podezřelého.

Ještě tento den desítky unavených mužů opět nastoupily na poradu před akcí, mnoho z nich v posledních šesti dnech spalo pár hodin denně pouze na lehátkách v kancelářích a vůbec se nedostalo domů. V kapsách čerňáků byly vidět zásoby energetických nápojů. Nastala noc, kdy všichni věřili, že vše skončí. O to větší zklamání pak ráno přišlo, když všichni opouštěli pozice a cílová osoba se neukázala. Nikdo nedokázal určit důvod nezdaru, ale informace se zdála natolik přesná, že se rozhodli akci následující den zopakovat.

Nadešla středa, přesně týden po vraždě ženy. Všichni se opět sešli na stanoveném místě, pouze kruhy pod očima se zvětšily a muži byli připraveni na další noc strávenou bez pohybu, maskováni v lese, a nebo mžourajíc do tmy z okének aut.

Poté někdo uviděl první vyšší postavu jedoucí na kole po lesní cestě a vyslal signál vysílačkou. Vzhledem ke stále hrozící možnosti, že útočník je ozbrojen, následoval rychlý a razantní zásah. Bylo nutné podezřelou osobu zadržet tak rychle, aby nestačila po případné zbrani sáhnout. Ačkoliv se podezřelý pokusil o aktivní odpor a měl připravený nůž, vše se zdařilo na jedničku a během pár vteřin byl vysoký, mohutný a zarostlý muž v poutech.

Následoval převoz na výslech do budovy GIBSu a preventivní vyšetření u lékaře. K dalším událostem už uvedeme pouze to, že před soudkyní se muž k vraždě ženy doznal.

Na začátku byla dostupná pouze informace – kterým směrem muž utíkal. Uprchlík byl profesionálem dobře znajícím policejní práci a zároveň extrémně nebezpečným protivníkem. K místu, kde se zdržoval, nebylo zprvu žádné vodítko, nalezeno bylo jen díky té pravé, policejní, mravenčí práci a dobrému vyhodnocení všech poznatků. Od vraždy po dopadení proběhlo přesně 176 hodin. K tomuto se dá už jen těžko něco dodat…

no images were found


POPISY K FOTKÁM:
Rukávová nášivka člena GIBS. Tahle fotka vznikla na střelnici cca hodinu před tím, než v Plzni došlo k vraždě. V té době muž na fotce ještě nevěděl, že se domů podívá až za 7 dní!

Víceméně náhoda zabránila možné komplikaci při zadržení uprchlého Miloše B. – policisty žijícího donedávna v Plzni. Muž si omylem nechal před delší dobou propadnout zbrojní průkaz a dle zákona tedy musel své zbraně odevzdat. Na tomto případě je vidět, že naštěstí zákony platí pro všechny stejně. Jen díky tomu nemohl mít uprchlík tento arzenál u sebe.

Náš redaktor při rozhovoru se agentem GIBS. Museli jsme slíbit, že nebudeme nic fotit a v průběhu pátrání neinformovat čtenáře. Mohli jsme jen zpovzdálí přihlížet. Samozřejmě máme radost, že i informace našich čtenářů pomohly k dopadení důvodně podezřelého.

Inzerce