TOPlist

FOTO: Vězni v Ostravě šijí hračky pro policejní krizové interventy

Nejmenším, žijícím v rodinách, které postihla tragická událost (nejčastěji smrt blízkého), jsou určeny hračky, které byly vyrobeny odsouzenými v ostravské heřmanické věznici. Od července roku 2013 je v případech krizových intervencí mohou užívat policisté týmu, poskytující akutní psychologickou pomoc. Hračky budou užity interventy při navázání komunikace s pozůstalými dětmi nebo překonání případných počátečních komunikačních bariér.

Dne 23. července 2013 předal plk. PaedDr. Petr Kadlec, ředitel věznice, k práci s dětskými pozůstalými či oběťmi, několik desítek dřevěných i textilních hraček, které vyrobili právě odsouzení v rámci pracovních terapií. Ředitel věznice uvedl „Fakt, že všechny výrobky odsouzených jsou určeny dětem, je silně motivujícím prvkem pro všechny zúčastněné. Pracovní terapie je v podmínkách naší věznice zaměřena na aktivaci odsouzených, přípravu k pracovnímu uplatnění, nácvik a fixaci nových dovedností i posílení psychiky. Pokud jsou pak výrobky smysluplně využity, třeba pro charitativní účely nebo dokonce pro děti, zasažené tragédií či mimořádnou událostí, může se pracovní terapie stát u vězněných osob jednou ze stěžejních metod programu zacházení. Pozitivní atributy ergoterapie jsou v naší věznici využívány intenzivně deset let. Odsouzení mají možnost pracovní realizace ve čtyřech dílnách, ve kterých se pod vedením odborných zaměstnanců střídají asi dvě desítky odsouzených. Někteří jsou schopni díky vyučení nebo vrozeným schopnostem vykonávat i vysoce kvalifikovanou práci, ti méně zruční vykonávají práce pomocné.“

Novou možnost v práci s dětskými zúčastněnými oceňuje plk. Mgr. Tomáš Kužel, ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, přičemž dodává “uvědomujeme si nezastupitelnou úlohu při kontaktu s obětí trestného činu, zpravidla jsou policisté prvními, komu se oběť svěřuje. V případech vyžadujících akutní psychologickou pomoc, je na místo vysílán policejní intervent. Jde o případy nejzávažnějších zločinů, různé tragické či mimořádné události, nejčastěji spojené s úmrtím blízkého. Krizoví interventi poskytnou nezbytnou akutní psychologickou pomoc oběti či pozůstalému, mnohdy zajistí následné předání této osoby do odborné péče. Vzhledem ke skutečnosti, že zhruba ve třetině poskytovaných intervencí, jsou v rodinách, zasažených tragédií, přítomny i děti, každou možnost jak první kontakt a komunikaci s nimi usnadnit, vítám. Oceňuji, jak vstřícnost vedení heřmanické věznice a možnost užívání této novinky v práci s dětmi, tak si cením nelehké práce krizových interventů, pomáhajících oběti či pozůstalému překonat první okamžiky po tragédii nejrůznějšího charakteru. “

Koordinátorka intervenčního týmu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, kpt. Mgr. Zuzana Baranová, doplňuje „Tým poskytuje psychologickou pomoc obětem od konce roku 2010 a v současnosti čítá 22 členů. Tito vyškolení policisté jsou k dispozici nepřetržitě a psychologickou pomoc zajišťují dle aktuální situace. Za dobu existence týmu poskytli policisté pomoc v 740 případech. Jen v prvním pololetí roku 2013 pracovali interventi s 201 osobami, což znamená nárůst případů vyžadujících tuto akutní pomoc.“

Policisté věří, že hračky napomohou v prvních krizových okamžicích komunikaci s nejmenšími, jejichž rodiny byly zasaženy tragédií. A fakt, že jsou hračky určeny „do první linie,“ tedy do terénu, dokumentuje situace z přípravy akce. Na dotaz 1. náměstka ředitele heřmanické věznice, jaké druhy hraček je pro zamýšlený záměr nejlepší, odpověděla koordinátorka týmu okamžitě a zcela jasně „musí se vlézt do batohu!“

Doplňující informace ředitele heřmanické věznice:
Ve Věznici Heřmanice jsou pozitivní atributy ergoterapie využívány intenzivně již deset let. Odsouzení mají možnost pracovní realizace ve čtyřech dílnách.

První dílna je využívána při šití látkových panenek a medvídků, sloužících pro potřeby lékařů a dětí v nemocnicích ve Frýdku-Místku, Třinci, Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě a ostravské městské nemocnici. Dosud bylo předáno více než 22 tisíc panenek. Šití panenek bylo věznici nabídnuto prezidentkou ostravského KIWANIS klubu paní Evou Pastuškovou v průběhu roku 2002, samotná činnost byla zahájena na základě smlouvy o spolupráci dne 17. 2. 2003.

Dvě dřevomodelářské dílny slouží k výrobě dřevěných hraček a pedagogických pomůcek pro rozvoj paměti a jemné motoriky u dětí. Ve spolupráci s Krajským vzdělávacím a informačním centrem v Ostravě (KVIC) jsou výrobky postupně předávány do mateřských a základních škol, družin a dětských domovů.

Čtvrtá dílna tzv. šicí, slouží k výrobě látkových hraček, kapsářů, polštářů, loutek a dalších textilních výrobků, které jsou rovněž předávány do školských zařízení a nemocnic.

no images were found

plk. PaedDr. Petr Kadlec
ředitel Věznice Heřmanice
a
por. Mgr. Gabriela Holčáková
tisková mluvčí PČR

Inzerce