TOPlist

FOTO: Vězeňská služba odhalila nelegální obchod s drogami

Vězeňská služba odhalila nelegální obchod s drogami, do kterého byli zapojeni odsouzení z věznice Rapotice. Kriminalisté ve spolupráci s příslušníky věznice v první polovině června provedli rozsáhlou akci, při níž zadrželi deset podezřelých osob.

Bezpečnostní složky tak rozkryly složitou síť pachatelů, kteří organizovali výrobu drog mimo věznici a následnou distribuci do věznice i mimo na veřejnost. Podezřelí do věznice Rapotice dopravovali drogy a také mobilní telefony. Policejní komisař zahájil trestní stíhání všech deseti zadržených.

Podezřelými okolnostmi se začala nejprve zabývat vězeňská služba a následně byla věc vzhledem k rozsáhlosti a složitosti předána k dalšímu prověřování třebíčským kriminalistům specializovaným na drogovou kriminalitu.

Policisté zahájili okamžitě prověřování, při kterém s nimi úzce spolupracovala vězeňská služba z rapotické věznice, která zároveň poskytovala v maximální míře potřebnou a nezbytnou součinnost.

„Jde o příkladnou práci vězeňské služby a důkaz toho, že vlastní operativní a kontrolní činnost funguje. Kolegům, kteří se na odhalení trestné činnosti podíleli, patří velký dík a uznání,“ uvedl generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal. „Nespoléháme se pouze na vnější podněty a nastavené mechanismy, ale snažíme se sami aktivně odhalovat trestnou činnost a potírat ji,“ doplnil ředitel Věznice Rapotice Pavel Ondrášek.

V průběhu prověřování byla orgány vězeňské služby zajištěna zásilka obsahující drogu pervitin, která se nacházela v poštovním balíku, důmyslně ukrytá ve věcech poslaných jednomu z vězňů.

Kriminalisté zjistili veškeré okolnosti přijetí balíku a dále na základě operativního šetření zjistili, že odesílatel uvedený na zásilce je smyšlený. Pozornost zaměřili také na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.

Postupně rozplétali složitou síť pachatelů drogové trestné činnosti, do které byli zapojeni současní i bývalí vězni a jedna doposud netrestaná žena, shromažďovali důkazní prostředky a zjišťovali, jak se jednotlivé osoby na páchání drogové kriminality podílejí.

Kriminalisté ve spolupráci s orgány vězeňské služby během jednoho dne zadrželi deset osob důvodně podezřelých ze spáchání zvlášť závažného zločinu. Šlo o devět mužů a jednu ženu.

Čtyři pachatelé z řad odsouzených vězňů byli zadrženi orgány vězeňské služby přímo ve věznici Rapotice. Při zadržení podezřelých vězňů byl zajištěn mj. mobilní telefon a další listinné důkazy.

Zbývajících pět mužů, všichni ve věku kolem čtyřiceti let a jednu třiatřicetiletou ženu zadrželi na různých místech, kromě Třebíčska ještě na Jihlavsku, Brněnsku a Hodonínsku.

Všechny zadržené osoby byly po provedených úkonech trestního řízení umístěny do policejních cel a osoby ve věznici byly přemístěny odděleně do jiných věznic.

Kriminalisté provedli při rozsáhlé realizaci jednu domovní prohlídku, a to v místě bydliště jednoho ze zadržených mužů v obci na Třebíčsku. Při domovní prohlídce bylo mimo jiné nalezeno a zajištěno střelivo, jehož původ a držení bude předmětem dalšího prověřování.

Policejní komisař zahájil trestní stíhání všech deseti osob. Pachatelé byli obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy jako členové organizované skupiny a dále ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, neboť svým závažným jednáním zmařili výkon nebo účel trestu. Šest obviněných bylo následně propuštěno a jsou stíháni na svobodě. Čtyři muži, kteří jsou v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody, budou i nadále umístěni v jiných věznicích.

Většina obviněných byla již v minulosti pravomocně odsouzena pro různorodou trestnou činnost, někteří i opakovaně. Dopouštěli se zejména majetkové ale i násilné trestné činnosti. Dva z pachatelů byli v minulosti odsouzeni i za spáchanou drogovou kriminalitu. Čtyřiačtyřicetiletému muži z Brněnska byl v roce 2005 uložen trest odnětí svobody na deset let, který dosud vykonává. Další, sedmatřicetiletý muž si vloni v září odpykal více než dvouletý trest odnětí svobody.

Za uvedenou trestnou činnost všem obviněným hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až deset let. Závažnost celé věci spočívá zejména v organizovaném způsobu páchání předmětné trestné činnosti.

no images were found


FOTO: VS ČR

Inzerce