TOPlist

FOTO: V Praze proběhl 15. ročník soutěže o nejlepšího regulovčíka

Ve středu proběhl již patnáctý ročník soutěže „O nejlepšího regulovčíka Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy“.

Soutěž samotnou slavnostně zahájil v osm hodin ráno plk. Pavel Švrčula, vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, který všem přítomným soutěžícím popřál mnoho štěstí v následujícím klání. Poté přišla na řadu teoretická část soutěže, v rámci které museli policisté prokázat své znalosti základních právních norem, tedy především zákona o policii, zákona o provozu na pozemních komunikacích a dalších interních právních norem.

Poté následovala od deseti hodin část praktická. Ta spočívala v praktickém, reálném řízení provozu policisty. Své dovednosti muselo všech devatenáct přihlášených soutěžících předvést komisařům z řad odborníků v křižovatkách Vršovická x Bělocerkevská a Bohdalecká x Nad Vršovskou horou. Zde museli policisté předvést nejen své umění řídit provoz, ale také to, jak dokáží zvládat nestandardní situace. Policisté se totiž poměrně často setkávají s řidiči, kteří nevědí, co které pokyny znamenají a zda tedy mohou projet křižovatkou, nebo musí stát.

I takové situace ale musí policisté umět promptně řešit tak, aby zajistili maximální plynulost silničního provozu. A to se dle tvrzení komisařů všem soutěžícím více méně dařilo. Ve čtrnáct hodin proběhlo v Muzeu Policie ČR slavnostní vyhodnocení celé soutěže, v rámci kterého byl vyhlášen jako nejlepší praporčík Tomáš MAREK z Dopravního inspektorátu Obvodního ředitelství policie Praha I. Tento policista je proto do příštího ročníku držitelem hlavní ceny „Zlaté regulky“, která je cenou putovní.

no images were found


[tiskovka]por. Mgr. Tomáš Hulan
tiskový mluvčí PČR
FOTO: PČR[/tiskovka]

Inzerce