TOPlist

FOTO: V Pardubickém kraji předali 5 medailí za statečnost

Slavnostní předání ocenění 1. náměstkem policejního prezidenta plk. Mgr. Bc. Tomášem Tuhým a ředitelem Krajského ředitelství policie Pardubického kraje plk. Mgr. Radkem Malířem proběhlo v úterý v 15. hodin v prostorách budovy Pardubického kraje. Oceněným poblahopřáli i hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a primátorka města Pardubice MUDr. Štěpánka Fraňková.

Po úvodním projevu plk. Tuhého a Martina Netolického přišlo na řadu slavnostní oceňování policistů našeho krajského ředitelství, ale i předání ocenění za dlouhodobou, příkladnou a aktivní spolupráci s Policií České republiky.

Policejní prezident udělil pět medailí „Za statečnost“. Jednou z oceněných je policistka z Územního odboru Svitavy, Oddělení obecné kriminality SKPV, nprap. Hana Suková, která obdržela medaili za svou rozhodnost a osobní statečnost při záchraně osoby v ohrožení života. Dne 17. března 2013 ve Svitavách upoutala pozornost pachatele, který pronásledoval mladou dívku s nožem v ruce. Dalšími oceněnými jsou policisté Územního odboru Ústí nad Orlicí, Obvodního oddělení Letohrad, pprap. Michal Hock a pprap. Bořivoj Krejsa, kteří získali ocenění za rozhodnost a profesionální přístup při záchraně lidského života, když dne 28. března 2013 poskytli neodkladnou první pomoc člověku, který se pokusil vzít si život. Prap. Josef Holík a prap. Karel Pastýř z Územního odboru Svitavy, Obvodního oddělení Moravská Třebová, získali ocenění za projevení osobní statečnosti při záchraně lidského života z objektu zamořeného kysličníkem uhelnatým. K události došlo 27. dubna 2013v obci Mladějov na Moravě.

Čestnou medaili Policie České republiky udělil policejní prezident za dlouhodobou a aktivní spolupráci s Policií České republiky na úseku prevence kriminality a zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti tajemníkovi bezpečnostní rady Pardubického kraje Ing. Aleši Boňatovskému, MPA.

Policejní prezident udělil, a plk. Tuhý společně s krajským ředitelem policie plk. Malířem předal, Plaketu Policie České republiky za příkladnou a aktivní spolupráci s Policí České republiky při řešení záležitostí vnitřního pořádku a bezpečnosti MUDr. Štěpánce Fraňkové a JUDr. Martinu Netolickému, Ph.D.

Na závěr slavnostního setkání uvedl krajský ředitel policie:“ Policistka a policisté ocenění za statečnost svým přístupem k výkonu služby prokázali, že ochrana života a zdraví patří mezi prioritu policejní práce. Ocenění pana hejtmana, paní primátorky a tajemníka Bezpečnostní rady Pardubického kraje je vyjádření poděkování Policie České republiky za spolupráci v rámci IZS, který je aktivován v případě krizových a mimořádných událostí v Pardubickém kraji.“

no images were found


[tiskovka]mjr. Bc. Jitka Vavřinová
tisková mluvčí PČR
FOTO: PČR[/tiskovka]

Inzerce