TOPlist

FOTO: V Benešově otevřeli speciální výslechovou místnost pro děti

V České republice funguje takových místností už téměř padesát. Středočeský kraj jich má pět. Využívají je v Berouně, Kladně, Kolíně, Příbrami a na Mělníce. Ta Benešovská se přitom řadí k těm nejmodernějším

Slavnostní otevření proběhlo v pátek dne 12. září letošního roku v budově Policie ČR, ulice Čechova 1996 za účasti zástupců města Benešov, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a odborníků specializujících se na práci s dětmi a oběťmi trestných činů.

„Jsme rádi, že byl tento projekt realizován“, řekl na úvod ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. JUDr. Václav Kučera a poděkoval zástupcům města za spolupráci. „Důležité je, aby se děti nestávaly obětí sekundární viktimizace a nebyly výslechem dále traumatizovány“, podotkl. Závěrem prozradil také plány do budoucna. “Místnost bychom rádi dovybavili takzvanou video konferenční technikou, kterou již na několika místech využíváme. Výrazně nám pomáhá zjednodušit práci zejména při provádění procesních úkonů a usnadňuje nám též kontakt se státními zástupci a soudci. V realizaci už je také výstavba podobné místnosti na Zbraslavi“, řekl závěrem.

Jak celý projekt vlastně vznikl, prozradila přítomným vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní Ing. Mgr. Iveta Turková. „Tento projekt vzešel z Plánu prevence kriminality města Benešov na rok 2014. Připravili jsme projektovou žádost a zajišťovali realizaci projektu po administrativní stránce, po praktické stránce byl projekt realizován ve spolupráci s Policií ČR. Financován byl z Dotačního systému prevence kriminality MVČR a rozpočtu města Benešov“, uvedla. „Místnost chceme využívat především k asistovaným stykům rodičů s jejich dětmi. První zde proběhl již minulý týden a prostory se velmi osvědčily.“ Její slova potvrdila i dětská psycholožka PhDr. Anna Balatová. „Je to pravda, děti v takovém prostředí naprosto ztrácejí zábrany a chovají se zcela přirozeně, což je velmi důležité.“ Mgr. Turková k tomu ještě nakonec poznamenala. „Samozřejmě bychom rádi, aby takových asistovaných styků bylo co nejméně. Na druhou stranu, pokud bude třeba, chceme, aby místnost byla využívána k těmto účelům, co nejvíce to bude možné.“

Slavnostní pásku přestřihl ředitel středočeské policie plk. JUDr. Václav Kučera společně se starostou města Ing. Jaroslavem Hlavničkou. Poté už přítomní hosté mohli nahlédnout do útulně zařízených prostor místnosti a od zasvěcených si poslechnout, jak bude vypadat její konkrétní využití v praxi. Hned vedle, za stěnou se zabudovaným oknem, přes které je vidět pouze jedním směrem, se zase snadno mohli vžít do role pozorovatele – zúčastněné osoby a nerušeně odsud sledovat dění v hlavní místnosti.

Speciální výslechová místnost není běžná kancelář
Zařízení této speciální výslechové místnosti se od běžné kanceláře na první pohled výrazně liší. Její prostory jsou upraveny tak, aby na vyslýchané působily uklidňujícím a pohodovým dojmem a nijak je nestresovaly. Stěny v jasných barvách, pestrý koberec a spousta hraček, to vše má dětem, které sem přijdou, připomínat dětský pokoj, ve kterém mají největší pocit bezpečí. Pro dospělé bude zařízení variabilně upraveno tak, aby se cítili jako v obývací místnosti. V prostorách je zabudována audio a video technika pro pořizování kvalitní dokumentace výslechu. Ten mohou ve vedlejší místnosti sledovat další zúčastněné osoby. Oddělena je stěnou, ve které je zabudováno okno s jednostranně propustným sklem, takže nejsou aktéři výslechu nikým a ničím rušeni.

V místnosti budou moci být vyslýchány i dospělé, zvlášť zranitelné oběti trestných činů
Tato speciální výslechová místnost bude určena primárně k výslechům dětí, jakožto obětí trestných činů. Využívat ji ale budou také pracovníci Orgánu sociálně právní ochrany dětí k tzv. asistovaným stykům dětí s jejich rodiči. V případě potřeby zde ale budou moci být realizovány také výslechy ostatních zvlášť zranitelných obětí trestných činů, jako například domácího násilí, znásilnění, sexuálních deliktů, apod., včetně seniorů a handicapovaných. Je plánováno, že do budoucna se její využití ještě rozšíří.

Útulné prostředí má oběti uchránit od dalších zbytečných traumat
Hlavním důvodem, proč začaly tyto speciální výslechové místnosti vznikat, byla především snaha zabránit sekundární viktimizaci u dítěte, jakožto oběti, popřípadě svědka závažné trestné činnosti především mravnostního charakteru, a zmírnit tak jeho traumatický zážitek z prožité události. Z odborných studií, které byly v minulosti provedeny, vyplývá, že nešetrně vedený či několikrát opakovaný výslech může dítě psychicky poznamenat a způsobit mu traumata srovnatelná, anebo ještě horší, než ta, která utrpělo vlastním trestným činem.

Zkušenosti ukazují, že výslech vedený v takovéto speciální místnosti usnadňuje kontakt dítěte s policií a chrání je před nepříjemnými zážitky z klasického prostředí policejní služebny. Příjemná atmosféra výrazným způsobem zkvalitňuje a zefektivňuje práci nejen s dětmi, ale i s dospělými. Nejdůležitějším přínosem u dětského svědka ale je, že jej lze vyslechnout pouze jednou v rámci jednoho neopakovatelného úkonu, který je zaznamenán audio a video technikou. Dítě je tak uchráněno před zbytečnými traumaty, které si v sobě zpravidla nese celý život.

V České republice je podobných místností již téměř padesát
První speciální výslechové místnosti vznikly v roce 2006 v Ostravě (Dětský domov dětí do tří let) a v Praze (tehdejší Správa hl.m.Prahy). V současné době jich je v rámci celé České republiky celkem 48. Každoročně je v nich provedeno více než tisíc nejrůznějších úkonů. Letos přibude dalších devět takových místností, jedna z nich také pražské Zbraslavi.

V rámci Středočeského kraje již tyto místnosti fungují v Berouně, Kladně, Kolíně, Příbrami a na Mělníce. Ta Benešovská přitom patří k těm nejmodernějším a nejlépe zařízeným z nich.

no images were found


[tiskovka]por. Bc. Eva Stulíková
tisková mluvčí PČR
FOTO: PČR[/tiskovka]

Inzerce