TOPlist

FOTO: Úsporná opatření nutnost investic pouze oddálila

Policejní prezident plk. Tomáš Tuhý ve čtvrtek 17. července přivítal v budově Policejního prezidia ČR členy Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Delegaci seznámil se svým nejbližším týmem, s aktuálním stavem policie, jejími slabinami i silnými stránkami.

Policejní prezident se věnoval ekonomickým i personálním tématům. Zdůraznil důležitost akceschopnosti policie, její potřebu modernizovat techniku, výstrojní součástky i výzbroj. „Jestli chceme mít kvalitní policisty s kvalitní výbavou, je potřeba na to myslet v rozpočtu,“ požádal poslance o podporu policejní prezident. Podotkl, že předchozí vlády svými restriktivními opatřeními pouze oddálily investice, které Policie ČR nezbytně nutně potřebuje.

Návštěvě se věnovali také náměstci policejního prezidenta. První náměstek plk. Martin Vondrášek poslancům osvětlil problémy náborů k policii. „První policisty, které teď přijímáme, uvidíte v ulicích v roce 2015. Do té doby musejí projít výcvikem a složit odborné zkoušky,“ upozornil první náměstek. Podotkl, že po dlouhé době nabídka zájemců o práci u policie převyšuje poptávku. „Můžeme si vybírat a rozhodně nebudeme snižovat naše požadavky k přijetí u policie,“ zdůraznil plk. Vondrášek.

Policejní prezident Tomáš Tuhý hostům projevil ochotu seznámit je i s prací dalších složek Policie ČR. „Je lepší jednou vidět, než stokrát slyšet,“ podotkl policejní prezident.

Odpolední část programu návštěvy výboru se odehrála ve výcvikovém středisku Útvaru rychlého nasazení. Po přivítání delegace ředitelem útvaru následovalo krátké vystoupení náměstka policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování plk. Zdeňka Laubeho, který přítomné poslance seznámil s prioritami svého úseku. Následně se slova ujal náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku plk. Petr Petřík, který ve svém vystoupení podpořil slova policejního prezidenta o nutnosti posílení rozpočtu Policie České republiky zejména po stránce investic. Situaci doložil konkrétními čísly týkajícími se podfinancování některých kapitol rozpočtu v řádu několika posledních let.

Ředitel Útvaru rychlého nasazení seznámil přítomné s jeho organizací, úkoly, mezinárodní spoluprací, zahraničními misemi a také náročnými podmínkami pro přijetí uchazeče o zařazení u tohoto útvaru. Přítomní poslanci se následně měli možnost seznámit se s výstrojí a výzbrojí policistů a další podpůrnou technikou používanou tímto vysoce specializovaným policejním útvarem. Velice poutavá pro všechny zúčastněné pak byla ukázka výcviku policistů, která plynule přešla v ukázku zákroku s námětem osvobození rukojmí.

no images were found


[tiskovka]plk. Ing. Jana Macalíková
kpt. Bc. Jozef Bocán
tiskoví mluvčí
Policejní prezidium ČR
FOTO: PČR[/tiskovka]

Inzerce