TOPlist

FOTO: Středočeští policisté mají nové operační středisko

Ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje plk. JUDr. Václav Kučera společně s plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitelem pro podporu výkonu služby PP ČR a Ing. Lubošem Navrátilem dnes v 10.00 hodin společně přestřihli stuhu a tím slavnostně uvedli do provozu nové moderní integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Slavnostního aktu se dále zúčastnili zástupci Policejního prezidia ČR, ředitelé krajských ředitelství policie, členové bezpečnostní rady Středočeského kraje, zástupci dodavatelských firem a médií. Vlastní činnost tohoto pracoviště začala již 7. října 2014.

Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje prošlo zásadní modernizací v rámci projektu „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, CZ.1.06/3.4.00/11.07568“. Náklady na projekt byly financovány z rozpočtu Policie České republiky a spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu – služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik.

Spolufinancování projektu z prostředků EU je členěno:
• Celkově uznatelné náklady projektu: 34.956.350,- Kč vč. DPH
• Výše dotace EU z IOP: 29.712.897,50,- Kč(85%)
• Vlastní prostředky příjemce: 5.243.452,50,- Kč (15 %)

Náklady na stavební připravenost a vybavení IOS:
• Stavební připravenost (hrazeno PP ČR) 26.288.000,- Kč vč. DPH
• Interiérové a ostatní náklady (hrazeno KŘ P ČR) 2.619.350,- Kč vč. DPH

Realizace projektu „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, CZ.1.06/3.4.00/11.07568 byla zahájena v roce 2010, jeho ukončení se předpokládá do konce června roku 2015. V první etapě červen 2010 až listopad 2013 byla zahájena tzv. stavební připravenost a byly pořízeny HW technologie. Druhá etapa byla dokončena 15. září 2014, kdy došlo ke zprovoznění operačního střediska. Ve třetí etapě projektu od 16. září 2014 do 30. června 2015 dojde k napojení operačního střediska na rozhraní projektu Národního informačního systému Integrovaného záchranného systému (NIS IZS) tzv. „střechové zastřešení“, jehož gestorem je Generální ředitelství hasičského záchranného sboru.

Cílem a důvodem vytvoření celého projektu modernizace operačních středisek byla potřeba rychlé a efektivní reakce Policie České republiky při hrozbě či vzniku živelných katastrof, řešení mimořádných událostí a přispění tak ke zvýšení ochrany života, zdraví a majetku občanů.

Hlavním úkolem integrovaného operačního střediska je nepřetržité řízení a koordinace sil a prostředků v rámci své teritoriální působnosti. Středisko spolupracuje zejména s ostatními složkami IZS a podílí se na spolupráci s orgány státní správy a dalšími organizacemi. Struktura celého operačního řízení Policie České republiky je tvořena 14 integrovanými operačními středisky krajských ředitelství policie, operačními středisky útvarů s celorepublikovou působností a operačním střediskem Policejního prezidia ČR.

Jednou ze zásadních změn, která zahájením provozu nového střediska nastala, je celková integrace operačního řízení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje z původních pracovišť dislokovaných na jednotlivých okresech do jednoho centrálního místa. Vzniklo druhé největší integrované operační středisko krajského ředitelství policie v ČR .

Samotné operační řízení integrovaného operačního střediska je nepřetržitě zabezpečováno dvaceti pracovišti a pro případ například živelných pohrom, průmyslových havárií, krizových situací a bezpečnostních opatření lze obsadit další dvě speciální pracoviště. Pět pracovišť je primárně určeno pro příjem tísňového volání na linku 158 z celého teritoria Středočeského kraje. V případě vyššího počtu volajících je zajištěno jejich okamžité odbavení i ostatními pracovníky integrovaného operačního střediska.

Celkové personální obsazení integrovaného operačního střediska je více než sto policistů rozložených do čtyř směn vykonávajících službu vždy ve čtyřiadvacetihodinovém režimu. Nové technicky vyspělejší vybavení operačního střediska umožňuje policistům podstatně rychleji a efektivněji získat polohu dané události (oznamovatele) a díky GPS informacím služebních vozidel vyslat na místo určení co nejrychleji nejvhodnější hlídku, bez ohledu na její teritoriální příslušnost. Díky GPS modulům mají pracovníci integrovaného operačního střediska neustálý přehled o pohybu hlídek v terénu a zároveň i o jejich aktuálním stavu – činnosti.

V průběhu loňského roku přijali policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje více než 210.000 volání na tísňovou linku 158.

no images were found


[tiskovka]plk. Ing. Radovan Vondráček
vedoucí operačního odboru
KŘP Středočeského kraje[/tiskovka]

[tiskovka]mjr. Bc. Štěpánka Zatloukalová
tisková mluvčí PČR
FOTO: Policejní deník[/tiskovka]

Inzerce