TOPlist

FOTO: Silný déšť způsobil na Příbramsku protržení hráze rybníka

Po nočních vydatných srážkách, které zasáhly okres Příbram, bylo v ranních hodinách dne 28. května 2014 oznámeno na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, že přetéká hráz rybníka Linhart a hrozí její protržení. Operační středisko na místo vyslalo jednotku ze stanice Příbram, které se podařilo uvolnit dluže požeráku a tak zajistit přirozený odtok vody z rybníka.

Hráz rybníka však vzhledem k poškození, které utrpěla vlivem přetékající vody, nemohla již dlouho vzdorovat. Před devátou hodinou došlo k vyvrácení topolu, jež zpevňoval korunu hráze čímž byl osud hráze zpečetěn. Poté během několika málo vteřin dochází k protržení hráze a vylití rybníka. Povodňová vlna se šířila podél silnice II/118, která vede do obce Kamýk nad Vltavou. Poslední překážkou pro valící se ničivou vlnu byl tak rybník Pod Brůnou, který je asi poloviční a po vydatném nočním dešti byl také na pokraji své kapacity.

Poté co dorazila ničivá voda do rybníku Pod Brůnou, tak došlo rychle k jeho naplnění a přetečení i přes to, že stavidla tohoto rybníku byla již vytažená. Tentokrát však již hráz vydržela vzdorovat náporu a pomohla tak zpomalit rychlost a částečně zmenšit průtok vody valící se na obec Kamýk nad Vltavou. Poté co voda dorazila do obce, vzala s sebou několik metrů meandrů podmáčených břehů a ohrozila tak poblíž stojící rodinné domy, jejichž bezpečnost bude muset posoudit statik. Dále došlo k sesuvu traktoru, který stál u jednoho z domů, do koryta potoka a k poškození místní komunikace vedoucí do chatové oblasti. Poslední překážkou byl pro valící se vodu most na silnici II/102, který ustál povodňovou vlnu bez závažné újmy. Pak se už mohla v klidu vlít do koryta řeky Vltavy.

Na odstranění následků mimořádné události byla mimo jiné povolána jednotka ze Záchranného útvaru HZS ČR ve Zbiroze s technikou UDS T815, která provedla vysvahování protržené hráze rybníka Linhart. Na místě byla také speciální technika ze stanice Kutná Hora s manipulátorem Bobcat s čistící sadou. Vyprošťovací automobil ze stanice Příbram AV 14 T815, který provedl vytažení traktoru z potoka. Zároveň probíhalo zabezpečení a čištění zasažených komunikací společně se Správou a údržbou silnic Středočeského kraje, neboť vydatné deště měly na svědomí také sesuvy půdy mezi Kamýkem nad Vltavou a jeho místní částí Velká.

no images were found


[tiskovka]por. Bc. Pavel Šušola
komisař, pracoviště prevence OOB a KŘ
HZS Středočeského kraje
územní odbor Příbram
FOTO: HZS STČ[/tiskovka]

Inzerce