TOPlist

Prohlášení policie k mylnému zákroku v Jihlavě

V pondělí 30. září 2013 ve večerních hodinách proběhla v Jihlavě realizace na úseku toxi kriminality. Kriminalisté při přípravě této realizace nesprávně označili zájmový objekt.

Některé sdělovací prostředky přinesly dnes informace, že jsme omyl v označení zájmového objektu zjistili až po dvaceti minutách nebo po půl hodině. Tyto informace se nezakládají na pravdě. Proti těmto nepravdivým informacím, které zveřejnila ve svých reportážích televize Nova a přinesly také servery tn.cz a blesk.cz, se důrazně ohrazujeme. Bezprostředně po zjištění, že je zákrok namířen proti nesprávnému objektu a bezúhonným osobám, jsme zákrok okamžitě ukončili a do dvou minut se zasahující policisté přesunuli k nedalekému objektu, kde byli přímo při páchání drogové trestné činnosti zadržení dva pachatelé.

Osobám, které se zdržovaly v domě, kde jsme provedli zákrok omylem, jsme se za naše pochybení okamžitě omluvili, o celé záležitosti jsme s nimi podrobně hovořili a nabídli jsme jim také psychologickou pomoc, kterou zatím nevyužili. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina uhradí také veškerou majetkovou škodu, která byla při zákroku způsobena. Jedná se o poškození zahradní branky a vstupních dveří. Při zákroku nebyl nikdo zraněn.

Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie kraje Vysočina nyní prověřuje z jakého důvodu došlo k pochybení, při kterém byl nesprávně označen zájmový objekt.

kpt. JUDr. Dana Čírtková
tisková mluvčí PČR

Inzerce