TOPlist

Policisté se na Mělnicku účastnili dne plného charity

Dne 8. listopadu 2014 se policisté Územního odboru Mělník, zařazení v pořádkové jednotce středočeského kraje, podíleli na dni plném charity, nazvaném „Sportem pro život“, který se konal v neratovickém společenském domě.

Hlavní organizátorka celé akce, cvičitelka a propagátorka zdravé výživy, Mirka Dobsová si dala za cíl informovat své spoluobčany o nadacích Dobrý anděl, Daruj život a také dát možnost přispět nadaci Skutky dobré naděje, zabývající se podporou léčby onkologicky nemocných dětí. Jak už z názvu vyplývá, dalším cílem bylo seznámit veřejnost se sporty, jako jsou například Piloxing, Zumba nebo Jumpboxing. Policisté pak celou akci obohatili ukázkou svého vybavení, výzbroje a výstroje a předvedli ukázku profesní sebeobrany.

V průběhu dne návštěvníci shlédli také představení jednoho z nejúspěšnějších českých karatistických klubů SK Shotokan Neratovice, ukázku neratovických městských strážníku, kteří děti seznámili s první pomocí, nebo se mohli občerstvit výrobky kavárny Pojďte dál, občanského sdružení pro klienty s mentálním postižením a shlédnout výstavu obrázků místních škol a školek ke sportovní tématice. Závěrem pak s nastupující tmou účastníci prošli městem s rozsvícenými lampiony, které si i sami mohli vyrobit, a shlédli úžasnou ohnivou show.

Celý den se nesmírně vydařil a nezbývá si než přát, že těchto smysluplných projektů, i za účasti policistů, bude v budoucnu přibývat.

Inzerce