TOPlist

FOTO: Policisté na Plzeňsku kontrolovali myslivce

Poměrně často v mediích narazíte na informaci, že kdesi myslivec někoho postřelil a v komentářích pod článkem se dozvíte, že polovina čtenářů si myslí, že musel být opilý.

Požádali jsme tiskovou mluvčí mjr. Kohoutovou o vysvětlení, jakým způsobem jsou myslivci a lovci před hony kontrolováni. Odpověděla nám:
„Všichni účastníci mysliveckých honů musí policistům předložit zbrojní průkaz, průkaz zbraně a lovecký lístek. Policisté ale samozřejmě také kontrolují oprávnění a další povinnosti myslivců. Kontrolují například, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, jakým způsobem do místa honu přepravují zbraně, dobu platnosti zbrojního průkazu nebo technický stav zbraně. Pokud některý účastník nesplní veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon, hrozí mu sankce až do výše padesáti tisíc korun. Záleží, jakého konkrétního pochybení se dopustí. V případě, že je kontrolovaná osoba pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hrozí jí dle zákona o střelných zbraních a střelivu nejen pokuta, ale zároveň jí policisté mohou zadržet zbraň. Pokud se myslivec opakovaně dopustí přestupkového jednání, mohou mu policisté ve správním řízení odejmout zbrojní průkaz.“

Příslušný služební funkcionář nám také povolil se kontroly osobně zúčastnit.

Čtvrtečního sychravého rána tedy vyrážíme společně s policisty na kontrolu myslivců do Velkého Boru, kde je plánován lov bažantů a drobné zvěře. Jsou zde policisté v civilu i v uniformách a ihned po příjezdu zahajují kontrolu přicházejících lovců.

Každý musí předložit zbraň, zbrojní průkaz, průkaz zbraně a platný lovecký lístek. „Jé, vony to kontrolujou holky, ty tomu tak rozuměj,“ snaží se být mladý myslivec vtipný na adresu dvou policistek kontrolujících zbraně. „Tak vy s tou kulobrokovou kozlicí Merkel pojďte dopředu, když se tak hlásíte,“ zní odpověď policistky, kolem vybouchne vlna smíchu a zčervenalý mladík jde poslušně ke kontrole. Policistky si tak okamžitě získaly respekt všech, co je ještě z minulých kontrol neznají a vše běží jako po drátkách.

Všechny kontroly skončily bez závad a myslivci mohou nastoupit do dvojřadu, kde budou poučeni o pravidlech bezpečnosti na lovu. Policisté ještě vyndají alkoholtester a dávají všem „dýchnout“, opět s s negativním výsledkem u všech zúčastněných.

Ptám se nejbližšího myslivce na to, zda si v té zimě nechtějí dát před honem něco pro zahřátí, ale je mi vysvětleno, že to se dělo před mnoha lety a nyní by si to již nikdo nedovolil. Okamžitě by ho čekala pokuta a v případě zjištění, že byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku, též odnětí zbrojního průkazu.

Sluníčko již svítí v plné parádě a lov může začít. Odjíždíme z Velkého Boru a můžeme potvrdit, že zde opravdu myslivci dodržují vše, co jim zákon ukládá.

no images were found

Inzerce