TOPlist

FOTO: Noví policisté složili slavnostní slib v Hradci Králové

Svoji policejní kariéru začali noví policisté slavnostním složením slibu v prostorách budovy Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Foto PČRZa doprovodu Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, před nastoupenou čestnou jednotkou a jednotkou Četnické pátrací stanice Praha nastoupilo osmadvacet nováčků před krajského ředitele královéhradecké policie brig. gen. Martina Červíčka, krajského ředitele pardubické policie plk. Jana Švejdara, 1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje pana Otakara Rumla a další významné hosty, zejména z řad služebních funkcionářů obou krajských ředitelství, aby složilo služební slib.

V úvodu brig. gen. Martin Červíček přivítal všechny přítomné policisty, hosty i rodinné příslušníky, kteří přišli své blízké v tento významný den podpořit. V průběhu svého projevu, při kterém připomenul mimo jiné i historii vzniku a vývoje Policie České republiky, zdůraznil, že policejní profese je jednou z nejnáročnějších. Z tohoto důvodu poděkoval rodinám za již projevenou a do budoucna jistě dále dodávanou podporu. Vyjádřil důvěru ve schopnosti nových policistů a poděkoval jim za to, že si vybrali práci policisty jako své životní poslání. Poté k novým policistům a pozvaným hostům promluvil pan náměstek Otakar Ruml, který vyzdvihl práci všech policistů, když mimo jiné řekl: „Vnímám, že občané našeho regionu se cítí bezpečně. Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že náš region je jedním z nejvíce bezpečných v naší republice, a to samozřejmě i díky práci Policie České republiky.“

Zástupkyně nově přijatých policistů pak za všechny přednesla služební slib v tomto znění: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“ Poté budovou krajského ředitelství jednohlasně zaznělo: „Tak slibuji.“ Následně z rukou obou krajských ředitelů obdrželi nováčci pamětní listy a odznaky krajských ředitelství, které jim budou připomínat slavnostní den, kdy vstoupili do policejních řad.

Foto PČRPlk. Jan Švejdar popřál bezprostředně po složení slavnostního slibu za všechny přítomné novým kolegům hodně úspěchů v profesním životě a mimo jiné zdůraznil, že jim budou na začátku policejní kariéry jejich přímí nadřízení pomáhat tak, aby mohli policejní práci vykonávat přesně v duchu složeného slibu. I proto se slavnostního aktu zúčastnili také vedoucí jednotlivých územních odborů, kteří budou po absolvování základního policejního vzdělání novým policistům velet.

Součástí slavnostního ceremoniálu bylo i předání medailí policejního prezidenta „Za věrnost I. stupně“, které obdrželi por. Stanislav Blažek a por. Rostislav Nesl z Územního odboru policie v Hradci Králové, a to za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 30 let trvání služebního poměru. Dalším vyznamenaným byl příslušník Vězeňské služby prap. Jan Andrš, který převzal z rukou brig. gen. Martina Červíčka „Čestnou medaili“ udělenou policejním prezidentem za projevení osobní statečnosti při záchraně tonoucího děvčátka v řece Úpě na Trutnovsku.

Slavnostní atmosféru umocnila státní hymna, kterou zahráli policisté Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.

Na závěr slavnostního slibu uctili všichni přítomní minutou ticha památku 103 policistů, kteří od roku 1993 zemřeli při výkonu služby.

no images were found


[tiskovka]por. Bc. Lenka Vilímková
tisková mluvčí PČR[/tiskovka]

[tiskovka]mjr. Mgr. Ivana Ježková
tisková mluvčí PČR
FOTO: PČR[/tiskovka]

Inzerce