TOPlist

FOTO: Noční směna u SPJ Praha

Speciální pořádková jednotka byla založena rozkazem policejní prezidenta na přelomu května a června roku 1995. Okamžikem vzniku byla jednotka dislokována do okrajové části Prahy na zámek Vinoř. Rostoucí počet příslušníků a přibývající technické vybavení vedl k úvaze o hledání nového sídla. Její současné sídlo lze nalézt v areálu Policejní akademie.

V současné budově na SPJ Praha nalezneme operační středisko, zbrojní sklad, kanceláře velitele útvaru a jeho zástupců, kanceláře velitelů jednotlivých oddělení, kulturní místnosti, posilovnu či pokoje policistů.

Útvar čítá 4x oddělení pro přímý výkon služby. Každé oddělení zahrnuje více než 100 policistů. SPJ má samozřejmě své IT odborníky, zaměstnance spravující autopark či administrativní pracovníky. Celkem má tato jednotka 455 policistů a 6 civilních zaměstnanců
Policisté u SPJ slouží vždy po dobu čtyř dní, kdy jsou vždy 12 hodin v práci a 12 hodin v pohotovosti. Po těchto čtyřech dnech následují čtyři dny volna. Díky početnímu stavu u SPJ je možné v průběhu krátké chvíle do terénu, v rámci této jednotky, vyslat takřka 200 policistů.
SPJ působí převážně na území hlavního města Prahy, kde je dislokována, vyžaduje – li to bezpečnostní situace, působí i na jiných místech České republiky. Mimo přesně definované působení spolupracuje SPJ s Městským soudem při rizikových soudních přelíčeních, s Českou národní bankou při převozu cenin, s mimoresortními organizacemi při zajišťování kulturních a společenských akcí s ukázkami činnosti PČR a armády, nebo například při zajišťování bezpečnosti vybraných objektů.

K posílení výkonu služby je pak k dispozici Integrovanému operačnímu středisku KŘP Praha vozidlo „centrum“, které v denních i nočních hodinách vykonává hlídkovou činnost v teritoriu hlavního města a posiluje hlídky PMJ, OHS, či MOP. „Vozidlo slouží na celém území Prahy pouze jedno, není proto v lidských silách dojet k případu vždy jako první. Operační důstojník nás může cestou odvolat, případně může povolat další družstva SPJ, která mají v tu chvíli pohotovost,“ uvedl vedoucí odboru s tím, že i přesto jsou policisté z jeho jednotky schopni poměrně rychle a ve velkém počtu zasáhnout.
Policisté v tomto vozidle vykonávají hlídkovou službu na celém území hlavního města s ohledem na předem vytipované lokality. K dispozici mají standardní výstroj a výzbroj doplněnou o balistickou ochranu a samopaly HK MP5 A5.

Výše zmíněná standardní výstroj a výzbroj příslušníků SPJ odpovídá charakteru vykonávané služby. Například ochranné protiúderové prostředky byly vyrobeny speciálně pro potřeby policejních pořádkových jednotek, na jejich vývoji přímo spolupracovali příslušníci jednotky. Ochranný protiúderový komplet doplněný ochrannou přilbou s hledím poskytuje účinnou ochranu policistů před zraněním. Odolává hozeným předmětům a chrání před napadením, údery a kopáním. Nezbytnou součástí vybavení příslušníků SPJ tvoří donucovací prostředky a další zbraně. Pro příklad to jsou vrhače granátů, kasery a tasery.
Dne 22. února 2013 jsem se k této jednotce vydal na noční směnu.

Na tuto noc jsou v Praze naplánovány celkově čtyři bezpečnostní akce, kterých se samozřejmě policisté z SPJ zúčastnili. Do ulic vyrážíme vozidlem, určeném pro velitele směny, případně pro velitele konkrétních akcí. S vedoucím odboru a metodikem SPJ vyrážíme do centra města, kde je plánována bezpečnostní akce „Prostor“.

V průběhu naší cesty do centra dává operační důstojník prostřednictvím radiostanice relaci, kdy se má před budovou Hlavního nádraží na ulici Wilsonova pohybovat skupina Rumunů a snažit se zastavovat automobily. Na výzvu okamžitě reagovalo družstvo SPJ, které v tu chvíli mířilo v rámci bezpečnostního opatření právě na Hlavní nádraží. V průběhu několika desítek vteřin bylo vozidlo na místě, posílit jej přijela hlídka místního oddělení. Všech pět cizinců policisté zkontrolovali, provedli lustraci a také prohlídku vozidla, ve kterém nebylo nic nalezeno. Událost byla předána cizinecké policii a my se mohli vydat dále.

V době, kdy policisté SPJ provádí kontrolu jedné z mnoha heren na pražském Smíchově, vysílá operační důstojník hlídky do kavárny na Praze 1, kde má docházet k potyčce mezi hosty. Vozidlo SPJ s celou osádkou ihned vyjíždí na místo, během naší cesty na místo události je družstvo SPJ odvoláno – potyčka je již pod kontrolou hlídek, které jsou na místě před naším příjezdem.

Postupně navštívíme různé lokality, kde probíhají bezpečnostní akce. V průběhu večera a noci jsme přítomni u kontrolní akce v domě Armády spásy v Holešovicích, při kontrolách nočních klubů v centru města, či u kontroly diskotéky v areálu tržnice Holešovice.
Operační důstojník hlásí prostřednictvím radiostanice na otevřeném kanále, který je dostupný všem policistům, výtržnosti skupinky anglicky hovořících cizinců v Jakubské ulici. Na místo je vysláno několik hlídek, včetně družstva SPJ, jezdícího v rámci bezpečnostního opatření „ centrum“, které původně mířilo k jinému případu do prodejny ve Francouzské ulici.

Okolí ohlášené ulice projíždí několik vozidel policie, skupinku cizinců, jejichž popis policisté mají k dispozici, se však nedaří nalézt, přítomné vozy se proto rozjíždí k další činnosti.

V průběhu krátké chvíle je ohlášena další výtržnost stejné skupiny, tentokrát už má být podle oznamovatele skupinka početnější. Na místo vyráží vozidlo SPJ, hlídky „centrum“, a k nim se přidávají dvě družstva speciální pořádkové jednotky, které původně asistovaly u kontrolní akce „Prostor“. Do ulice se tak v průběhu krátké chvíle sjelo zhruba 40 policistů.
Skupinu cizinců jsme tentokrát objevili, všechny z nich policisté podrobili lustraci. Po krátké kontrole mohli cizinci pokračovat dále ve své cestě. Jejich jednáním totiž nebylo nic rozbito, ani poškozeno, přesto však na jejich poklidný „přesun“ dohlíží dvě družstva speciální pořádkové jednotky a kriminalisté.

Svou část noční směny končím za hustého sněžení v Holešovicích, krátce po kontrole na tamní diskotéce.
Díky své profesionalitě a výcviku jsou policisté z pražské SPJ denně připraveni chránit veřejný pořádek, zdraví občanů a jejich majetek na celém území metropole, a nejen tam.

Velké poděkování patří všem příslušníkům SPJ za jejich osobní nasazení a vedení SPJ, za možnost přiblížit čtenářům, jak to u takovéto speciální jednotky vlastně chodí.

Inzerce