TOPlist

FOTO: Na Vyškovsku přijal policejní prezident 30 nových policistů

V pátek 1. srpna se uskutečnilo v aule Vojenské akademie Armády České republiky ve Vyškově slavnostní vyřazení třiceti nových policistů, kteří úspěšně absolvovali kurz nástupní přípravy.

Páteční dopoledne bylo pro všechny přítomné slavnostním okamžikem, kdy absolventi kurzu obdrželi osvědčení o jeho zdárném zakončení a z rukou policejního prezidenta plk. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého převzali služební průkaz a odznak. Pan policejní prezident pak ve svém projevu mimo jiné popřál novým policistům hodně úspěchů při naplňování hesla policie „Pomáhat a chránit“. Za Armádu AČR jim poté popřál ve svém projevu i velitel Velitelství výcviku- Vojenské akademie ve Vyškově brigádní generál Ing. Ján Kožiak a náčelník Institutu přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy plk. gšt. Ing. Karel Klínovský. Slavnostního vyřazení nových policistů se za Policii ČR zúčastnil i ředitel pro podporu výkonu služby Policejního prezidia plk. Mgr. Pavel Osvald, vedoucí školního policejního střediska krajského ředitelství Moravskoslezského kraje mjr. Ing. Milan Čechovský, vedoucí personálního odboru Krajského ředitelství Olomouckého kraje Mgr. Tibor Gábor.

Vyřazení bylo úspěšným zakončením čtyřtýdenního kurzu nástupní přípravy, který je první částí nové, od srpna 2013 platné dvanáctiměsíční základní odborné přípravy (dále jen ZOP 2013). Nástupní příprava probíhá pravidelně na školních policejních střediscích krajských ředitelství PČR. V důsledku výrazného navýšení počtu přijímaných policistů a nedostatečné kapacity vyšších policejních škol vyvstala nutnost rozšířit okruh subjektů, které budou do realizace základní odborné přípravy zapojeni.

Nástupní příprava ZOP 2013 je zaměřena na rozvoj fyzické zdatnosti policistů, nácvik pořadové přípravy a služební zdvořilosti, zahájení výcviku v použití služební zbraně, základy správné manipulace se zbraní a střelivem a splnění prvního prověrkového střeleckého cvičení.

Naplňování vzdělávacího programu ZOP 2013 klade vysoké nároky nejen na studující policisty, ale i na instruktory služební přípravy a další vzdělavatele. Na cestě ke sjednocení postupů naplňování vzdělávacího programu ZOP 2013 proběhl již v minulém roce kurz pořadové přípravy pro instruktory služební přípravy ve Vyškově. V rámci Meziresortní dohody mezi Armádou ČR a Policií ČR odstartoval tedy již koncem měsíce října loňského roku v areálu vyškovských kasáren pilotní týdenní kurz, který absolvovalo devatenáct instruktorů školních policejních středisek jednotlivých krajských ředitelství a pracovníci oddělení vzdělávání Policejního prezidia. Tito policisté úzce spolupracovali s vojenskými instruktory výcviku z oddělení základní přípravy Velitelství výcviku- Vojenské akademie ve Vyškově. Cílem tohoto instrukčně metodického zaměstnání bylo sjednocení metodiky pořadové přípravy pro policii.

Pro případ, že počet nově přijatých policistů převýší kapacity školních policejních středisek, vedení Policejního prezidia rozhodlo otevřít další místa výcviku nově přijatých policistů. Pilotní ověření tohoto opatření proběhlo v termínu 7. července – 1. srpna 2014, kdy 30 nově přijatých policistů z Moravskoslezského a Olomouckého kraje absolvovalo nástupní přípravu v objektech Velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově.

Instruktoři základního výcviku velitelství výcviku Vojenské akademie vedli pořadovou přípravu a částečně se podíleli na fyzické přípravě policistů. Instruktoři služební přípravy oddělení vzdělávání Policejního prezidia ČR zajišťovali výcvik v použití zbraně osobního vyzbrojení a fyzickou přípravu. Třicet mladých hochů, kteří se rozhodli nastoupit k policii a úspěšně absolvovali přijímací testy, se také učili zdvořilosti, ukázněnosti, vojenskému vystupování, zodpovědnosti, týmové spolupráci, loajalitě k nadřízeným, vyjadřování úcty nadřízenému i sebeovládání.

Součástí výcviku byla i celodenní bojová hra. Jak ve svém projevu při slavnostním vyřazení absolventů kurzu konstatovala vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia ČR, plk. RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D., která byla současně i vedoucí tohoto nástupního kurzu: „ Bojová hra stmelila kolektiv a umožnila naplno projevit kamarádství, solidaritu se zraněným či méně zdatným kolegou a také schopnost neztrácet humor navzdory puchýři vyzdobeným patám, nataženým stehenním svalům či zcela mokrému oblečení po pádu do rybníka na tzv. dráze bojovníka. Zdolávání překážek na překážkových drahách kromě zvyšování obratnosti a fyzické síly následně zvyšovalo i zručnost policistů v praní propocených triček a v zašívání roztržených oděvních součástek“.

Celý slavnostní ceremoniál moderovala kpt. Ing. Martina Aišmanová, velitelem byla plk. RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D., velící vyřazení pplk. Mgr. Jan Lodr.

Na závěr bych ráda poznamenala, že průběh celého slavnostního vyřazení byl velmi silným zážitkem pro mne samotnou a myslím, že i pro všechny přítomné. Bylo patrné, že celý ceremoniál jeho organizátoři velmi pečlivě připravili. I z chování třiceti nově přijatých policistů, z jejich jednotného vojenského vystupování, z jejich ukázněnosti, zdvořilosti a sebeovládání bylo patrné, že tento kurz je bezesporu velkým přínosem jak pro policii, tak pro občany, a je dalším příkladem důležitosti vzájemné spolupráce Policie ČR a Armády ČR.

no images were found


[tiskovka]por. Mgr. Alice Musilová
tisková mluvčí PČR
FOTO: PČR[/tiskovka]

Inzerce