TOPlist

FOTO: Na Karvinsku nalezla žena při úklidu takřka 700 litrů čistého metanolu

Necelých 700 litrů vraždícího methanolu, to je záchyt moravskoslezských celníků a policie.

V měsíci srpnu se občan z Rychvaldu dostavil na oddělení policie v Karviné, kde příslušníkům předal láhev „nějakého“ alkoholu a to včetně výsledků z Krajské hygienické stanice. Závěr z laboratoře hygieny byl jednoznačný: lihovina obsahovala smrtící methanol.

Občan na policii sdělil, že láhev s alkoholem obdržel od známé s tím, aby zajistil provedení laboratorní zkoušky na obsah tekutiny v lahvi. Paní totiž při úklidu rodinného domu po zemřelém majiteli objevila ve sklepních prostorách různé kanystry a barely s neznámou látkou. Nejednalo se o jednu láhev, ale celkem o 665 litrů čiré tekutiny se zápachem po lihu.

Případ si převzali moravskoslezští celníci s tím, že veškeré lihoviny zajistili a odebrali vzorky, které ihned převezli do Celně technické laboratoře v Ostravě.

Jelikož se jednalo o vysoce toxickou látku, která byla navíc umístěna ve sklepních prostorách a v různých nádobách, byli s ohledem na zajištění bezpečnosti přivoláni příslušníci Hasičského záchranného sboru pro Moravskoslezský kraj. Ti tekutinu odborným způsobem odsáli do jiných přenositelných nádob a převezli do střeženého skladu celního úřadu.

Výsledek testů Celně technické laboratoře v Ostravě byl katastrofální, neboť se jednalo o čistý methanol.

Vzhledem k tomu, že to není výrobek zatížený spotřební daní, ale jed, byl celý případ pro nepříslušnost předán Policii České republiky k dalšímu šetření.

Celní správa, ale i ostatní státní orgány, apeluje na občany a veřejnost, aby se vyvarovali konzumaci alkoholu nejasného původu z nejistých zdrojů.

no images were found


FOTO: Celní Správa MFČR

Inzerce