TOPlist

FOTO: Místo motorové nafty převáželi minerální olej

Moravskoslezští celníci prováděli tento týden rutinní kontrolu se zaměřením na dopravu vybraných výrobků – minerálních olejů. V rámci této činnosti byl v obci Ostrava – Heřmanice zastaven a zkontrolován cisternový nákladní automobil české imatrikulace.

Ve vozidle byl řidič a spolujezdec. Hlídce celníků tvrdili, že přepravují motorovou naftu. Byli vyzváni k předložení dokladů a prokázání řádného zdanění vybraných výrobků. Mysleli si, že ošálí celníky a nějaké doklady předložili. Jenže tyto se vůbec netýkaly přepravovaného nákladu. Ohledáním dokladů bylo zjištěno, že se nevztahují k předmětných vybraným výrobkům – motorové naftě.

Vzhledem k zjištěným zásadním nesrovnalostem byly odebrány vzorky pro laboratorní posouzení, zda se jedná o motorovou naftu nebo minerální olej. Zdanění přepravovaných vybraných výrobků zatím nebylo prokázáno.

Na otázky celníků, ať se jednalo o dotaz na dopravce, množství a druh, místo nakládky, místo určení a kdo je vlastníkem dopravovaného zboží, řidič i spolujezdec odpovídali slovem „nevím“.

Celníci cisternu zajistili a převezli do střežených skladových prostor celního úřadu. Případ je nadále v šetření.

Hodnota zboží byla vyčíslena na 700 000 korun, únik na spotřební dani na 220 000 korun.

no images were found


FOTO + INFO: Celní správa MFČR

Inzerce