TOPlist

FOTO: Kdo pomáhá a chrání osoby a majetek ve stínu palem kanárské Fuerteventury

Ostrov Fuerteventura (FUE) je druhý největší v souostroví Kanárské ostrovy a nachází se přibližně 100 km od pobřeží Afriky. Jeho rozloha je 1659,74 km² a aktuálně na něm žije více jak 100 tisíc stálých obyvatel plus několik desítek tisíc neustále se střídajících turistů. O jejich bezpečnost je nutno pečovat a tak jsou na ostrově neustále k dispozici čtyři uniformované druhy policejních sborů.

Kanárské ostrovy jsou součástí Španělska, tudíž na nich platí španělské zákony a prováděcí předpisy včetně Královských Dekretů ruku v ruce s předpisy EU. Ze všeho vychází i povinnost ochrany obyvatel, jejich majetku a veřejného pořádku.

Nejviditelnější bezpečnostní složkou je na Fuerteventuře obdoba naší městské či obecní policie pod názvem Policía Local. Tu si zřizuje každý samosprávný celek dle svých potřeb v případě, že má více jak 5000 stálých obyvatel. Ostatní zřízené služebny musí schválit příslušné ministerstvo. Její činnost a působnost je přesně vymezena zákonem s tím, že se jednotlivé útvary řídí také dle předpisů jejich zřizovatele, dle toho také plní úkoly na svém poli působnosti.

Patří mezi ně řízení dopravy, pomoc při dopravních nehodách, administrační činnost, prevence kriminality a přestupků, spolupráce při řešení sporů soukromých osob, pokud o to požádají, spolupráce v rámci záchranných činností při neštěstích všech druhů a v neposlední řadě dbáni na dodržování veřejného pořádku a spolupráce se státní policií a na výkonu justiční policie.

Policisty, resp. automobilovou techniku Policía Local poznáte okamžitě. Základ vozidel je bílý – středová část a střecha, spodní část boků, přední blatníky a kapota jsou jasně modré, stejně tak zadní část automobilů. Na bílé ploše je nápis POLICÍA LOCAL a u něj ještě označení zřizovatele.

Coby turista přijdete do styku v případě problému nejprve právě s touto obdobou městské policie, její služebny jsou nejčastější po celém ostrově a nacházejí se samozřejmě i v turistických letoviscích. K dispozici jsou 24 hodin denně.

no images were found

Druhou složkou, se kterou se na ostrově setkáte také velmi často, je Guardia Civil (GC). Je to nejstarší bezpečnostní státní složka na území Španělska. Výkon služby je v obecné rovině stejný, jako u španělské státní policie, což není výrazně odlišné od pravomocí, služby a jednotlivých složek naší státní policie.

Obě složky mají také částečně jednotné velení, i když Guardia Civil podléhá jak ministerstvu vnitra, tak i ministerstvu obrany. Její příslušníci se např. zúčastňují zahraničních vojenských misí.

Příslušníci Guardia Civil navíc vykonávají službu hraniční police, dále dbají na ochranu životního prostředí, monitorují provoz na komunikacích všech druhů včetně letištních. Guardia Civil se také stará o dálkové přepravy zadržených či uvězněných osob a rovněž státních financí, k tomuto má k dispozici vhodnou techniku. Do její kompetence dále spadá kontrola dodržování předpisů a veřejného pořádku, při tomto pomáhá kolegům z Policía Local.

Že k vám přijelo vozidlo Guardia Civil poznáte hned. Barevné provedení je nezaměnitelné s jinou bezpečnostní složkou. Střední část automobilů je bílá s nápisem GUARDIA CIVIL a místní příslušností, dveře a kapota motoru pak tmavě zelené. Přes bok je reflexní pruh. Pokud byste potřebovali řešit nějaký čin závažnějšího charakteru, pomůže vám právě Guardia Civil a jeden z jejich +- 84 tisíc příslušníků.

no images were found

Třetí bezpečnostní složkou na ostrově se státní policie – Cuerpo Nacional de Policía (NCP). Její činnost je řízena přímo ministerstvem vnitra a úkoly jsou prakticky totožné s Policií ČR. Setkáte se s ní však spíše na evropském území Španělska, na Kanárských ostrovech má jen ze zakona povinné zastoupení v menším početním stavu a konkrétně na Fuerteventuře jsou de facto pouze na služebně v místní pobočce ministerstva vnitra s tím, že zajíždějí v případě potřeby do všech lokalit, kde úzce spolupracují s příslušníky Policía Local či Guradia Civil. Je to dáno faktem, že na zde není kriminalita na vysoké úrovni a spíše se na FUE řeší přestupky.

Jinak obecně by se mohlo zdát, že si NCP a Guardia Civil lezou tzv. do zelí vzhledem ke svým stejným kompetencím a úkolům, ale dle dostupných informací vzájemné střety alespoň na Kanárech nejsou nikterak výrazné, jak by se možná čekalo.

NCP má oproti Guardia Civil v rámci své činosti na starosti v mnohem větší míře prevenci kriminality a implementaci nových metod policejní práce do praxe, Guardia Civil toto poté přebírá. Příslušníci NCP, kterých je celkem přes 82 tisíc, se také nezúčastňují zahraničních vojenských misí, oproti Guardia Civil však NCP spolupracuje s Europolem, Interpolem a v případě potřeby také s policií toho kterého státu. Oproti GC má státní policie ve své kompetenci také imigrační úřad.

Automobily státní policie identifikujete stejně jako u předchozích dvou složek snadno. Jejich barevné provedení je od nich ale naprosto odlišné, tvoří ho modrý základ přes spodní polovinu vozu, který má bílé sloupky oken a bílou střechu. Na bocích je velký náspis Cuerpo de National POLICIA a španělská vlajka. Opravdu nezaměnitelné.

no images were found

Čtvrtou a poslední bezpečnostní složkou, se kterou se lze na ostrově Fuerteventura setkat, je přístavní policie – Policía Portuaria. Ta je zřizována podle potřeby lokálním přístavní úřadem (zde je to oblast Las Palmas) a spadá pod ministerstvo pro místní rozvoj. Jeji úkoly a kompetence jsou zřejmé už z názvu. Stará se o bezpečnost přístavu a všeho v něm, asistuje na vyžádání při nakládkách trajektů, zajišťuje dopravní provoz v areálech přístavu apod.

Na Fuerteventuře, konkrétně v přístavu Puerto del Rosaria úzce spolupracuje i se státní polici NCP, která ma v přístavu imigrační kancelář. Přístavní policisty poznáte podle jejich bílého vozu, doplněného o reflexní žluto-modrou šachovnici a nápis POLICÍA PORTUARIA.

Zajimavý je poměrně rozmanitý vozový park všech bezpečnostních (policejních) složek na ostrově. Mohlo by se zdát, že španělská policie bude mít jako nejběžnější vozy značky Seat, tedy produkty domácí provenience, ale není tomu tak. Můžeme zde vidět ve velké míře zastoupeny automobily značky Opel, Mercedes, Nissan, Toyota, Hyundai, Fiat, Renault, Peugeot, Citroen a v neposlední řadě k našemu potěšení se na Fuerteventuře objevuje i Škoda.

Jako výstražné zařízení používají téměř výhradně vozy všech složek produkty španěslkého výrobce Federal Signal/VAMA.

Poměrně zvláštní je i skutečnost, že barevně označené vozy si berou řadoví policisté ze všech sborů po skončení služby domů. Pochopitelně ne všichni, jedná se o případy pohotovosti na telefonu, jak nám bylo sděleno. Vyšší důstojnící je však mají doma běžně.

Pokud pojedete do Španělska či přímo na Kanárské ostrovy, může vám tento článek pomoci s identifikací svých kolegů ve službě. Jeho závěrem ještě zmiňme skutečnost, že městská policie – Policía Local má své ekvivalenty v pevninských velkých městech, ty jsou pod názvy Policía Municipal de Madrid a Guardia Urbana de Barcelona.

no images were found


[tiskovka]Pro Policejní deník
Václav Porkát
HvězdaŽivota.cz[/tiskovka]

Inzerce