TOPlist

Již třetí český tým cvičí malijské vojáky

Součástí 4. jednotky AČR v Mali je čtyřčlenný výcvikový tým, který je složený z příslušníků Velitelství výcviku – vojenské akademie z Vyškova. Instruktoři se podílejí na přeškolovacím výcviku 1. roty 814. pluku malijské armády v Sikasso a na základně v Koulikoro organizují výcvik důstojnické školy a v rámci kurzu Komando.

Okamžitě po příletu do Bamako dne 1. září se tým po vybavení materiálem přesunul na svou domovskou základnu do města Koulikoro, vzdáleného cca 70km od Bamaka. V prvních dnech probíhal výcvik, předání poznatků a zkušeností ještě v režii předchozího výcvikového týmu, který byl složen z příslušníků 7. mechanizované brigády.

„Právě jim patří náš veliký dík za jejich profesionalitu a ochotu nás co nejrychleji adaptovat do prostředí výcvikové mise,“ konstatoval velitel týmu praporčík Jaroslav Losenický. Po převzetí operačního úkolu bylo nutné nejprve vyřídit nezbytné vstupní procedury (tzv. inprocessing), které jsou nezbytné v každé misi. V průběhu následujících dvou týdnů se noví instruktoři seznámili s chodem základny, denním řádem a jejich úkoly, které budou plnit po dobu působení ve výcvikovém centru. „Absolvovali jsme také zdravotní přípravu se zaměřením na místní faunu a flóru,“ popisuje praporčík Roman Novotný. „Podstatné bylo také seznámení se s platnými operačními postupy francouzské armády pro výcvik malijských vojáků,“ dodává praporčík Petr Šmerda.

Vojáci českého výcvikového týmu jsou zařazeni k 1. výcvikové rotě, která je tvořena příslušníky francouzské, německé a lucemburské armády. V rámci této roty proběhl společný výcvik zejména v taktické, střelecké, a zdravotní přípravě za účelem sjednocení metodiky výcviku pro 6. jednotku tzv. Groupement Tactique Interarmée (GTIA).

Přeškolovací výcvik v Sikasso
Na konci září se jednotka přesunula do 450km vzdáleného Sikasso a zahájila sedmitýdenní přeškolovací výcvik 1. roty 814. pluku malijské armády, který se vrátil z operačního nasazení ze severu země. Přeškolovací výcvik je zaměřen na taktickou, střeleckou, zdravotní, ženijní, topografickou, tělesnou přípravu a humanitární právo. „Přípravu absolvovali také velitelé všech stupňů, a to s důrazem na plánovací proces a vydávání bojového rozkazu,“ konstatoval rotmistr Martin Vacek.

Závěr tohoto přeškolení je zakončen rotním cvičením, kde se pozice instruktorů změní pouze na mentorovací činnost. Instruktoři se v Sikasso střídají ve 14denních cyklech, přičemž jsou organicky přiřazeni k francouzské a německé četě instruktorů. Po skončení výcviku v Sikasso bude výcvik 6. GTIA opět pokračovat v prosinci, a to v délce 12 týdnů. Tento výcvik bude již probíhat na domovské základně v Koulikoro.

Paralelně s přeškolovacím výcvikem v Sikasso probíhá na základně v Koulikoro výcvik důstojnické školy a v rámci kurzu Komando.

„Práce s maliskými vojáky je zajímavá, ale z pohledu Evropana není zcela jednoduchá. Je to dáno rozdílnou mentalitou a přístupem k plnění povinností,“ uzavírá praporčík Šmerda.

Inzerce