TOPlist

FOTO: Jihočeští celníci nalezli pašované cigarety v důmyslných skrýších

V minulých dnech provedli jihočeští celníci několik úspěšných zásahů týkajících se padělaného zboží a nezákonného dovozu cigaret. Celníci zajistili padělky za téměř 10 milionů korun a zabránili úniku na spotřební dani za více jak 130 tisíc korun.

V případě padělaného zboží se jednalo o závěrečnou realizaci případu, kdy bylo ukončeno šetření příslušníků Celního úřadu pro Jihočeský kraj pod krycím názvem „JOHN“ týkající se nezákonného nabízení, skladování a prodeje zboží, u kterého existuje důvodné podezření z porušení práv duševního vlastnictví a autorských práv. Na základě soudního příkazu provedli celníci domovní prohlídku rodinného domu v Českých Velenicích, ve kterém byla současně provozována prodejna textilu. V obytné části objektu celníci zajistili celkem 90 pytlů s padělky různého druhu zboží. Výsledkem této akce bylo zajištění celkem 5 045 kusů textilních výrobků, obuvi, výrobků kožené galanterie, hodinek a brýlí. Celková prodejní hodnota originálních výrobků byla vyčíslena na částku 9 163 550,- Kč. Celníci budou v této věci činit další úkony a nadále probíhá šetření. Zajištěné zboží zůstane až do doby rozhodnutí soudu uloženo ve skladech celní správy. Pokud nebude možno využít předmětné zboží k humanitárním účelům, bude zboží následně zlikvidováno.

Od začátku roku 2014 jihočeští celníci zajistili padělky rozmanitých druhů zboží za téměř 19 milionů korun. Největší množství zajištěného zboží připadá na textilní výrobky, hodinky a výrobky kožené galanterie.

V souvislosti s cigaretami realizovali jihočeští celníci dva trestní případy. Nejdříve v Českých Budějovicích provedli závěrečnou realizaci trestní věci týkající se nezákonné distribuce padělků cigaret. V rámci provedené domovní prohlídky celníci zajistili celkem 10 184 kusů neznačených cigaret, 330 gramů řezaného tabáku bez tabákové nálepky a 170,4 gramu marihuany. Druhý případ se týká nezákonného dovozu cigaret z Ukrajiny, kdy jihočeští celníci provedli rovněž závěrečnou realizaci trestní věci. Ve Strunkovicích nad Blanicí na Prachaticku byli zadrženi dva cizinci při nelegální přepravě cigaret. V důmyslně provedených úkrytech v interiéru dodávkového vozidla bylo celníky nalezeno celkem 21 160 kusů cigaret různých značek s ukrajinskými tabákovými nálepkami. Únik jen na spotřební dani byl v těchto případech vyčíslen na více jak 70 tisíc korun. V současné době jsou případy nadále v šetření celníků, mimo jiné probíhají laboratorní rozbory zajištěných tabákových výrobků.

Poslední případ se týká provozovny v Českých Velenicích, kde jihočeští celníci zajistili padělky převážně textilních výrobků a hraček za více jak půl milionu korun. Současně celníci zajistili celkem 28 912 kusů cigaret, ke kterým kontrolovaný subjekt nebyl schopen předložit požadované doklady, kterými by prokázal řádné zdanění. Únik jen na spotřební dani byl vyčíslen na 64 000,- Kč.

no images were found


[tiskovka]Bc. Vladimír Pešek
Tiskový mluvčí
CÚ pro Jihočeský kraj
FOTO: Celní správa[/tiskovka]

Inzerce