TOPlist

FOTO: Díky nadaci Bonum Commune zkoumají kriminalisté snáze stopy DNA

V roce 1996 byla zřízena NADACE BONUM COMMUNE. Tato nadace se snaží pomáhat vytvářet podmínky a tím zkvalitňovat činnost všech policejních složek a organizačních článků Krajského ředitelství policie Ústeckého a Libereckého kraje. Jejím úkolem je podpora technického a odborného rozvoje, péče o užívané objekty, působení na zvyšování právního vědomí policistů, posilování pozitivních vztahů veřejnosti k policii a zejména podpora charitativních, sociální, kulturních, zdravotnických a vzdělávacích cílů v regionu.

Prostřednictvím této nadace mohou organizační články Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje přijímat dary od právnických a fyzických osob. Tento dar mohou poskytnout formou finanční částky, přenecháním věci (movité či nemovité) a provedením činnosti. Na každý sponzorský dar je uzavírána smlouva o sponzorském daru. Dary získané nadací poskytuje Policie ČR výhradně do svých výkonných složek.

NADACE BONUM COMMUNE (BONUM COMMUNE = všeobecné blaho) je zapsána v nadačním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem a jejími zřizovateli jsou Český porcelán, a.s., Glaverbel Czech, a.s., a Teplárna Ústí nad Labem, a.s.

Dne 25. června 2013 zasedala v budově Krajského ředitelství policie České republiky v Ústí nad Labem správní a dozorčí rada nadace Bonum Commune. Zasedání představitelů nadace vedené předsedou správní rady Ing. Vladimírem Feixem,dr.h.c. projednalo výroční zprávu nadace za rok 2012 včetně hospodářského výsledku a také zprávu dozorčí rady nadace. Zasedání se účastnil ředitel Krajského ředitelství Policie České republiky plk. Mgr. Tomáš Landsfeld.

V roce 2012 přijala nadace věcné dary v hodnotě 63.159 korun a finanční dary ve výši 599.588 korun. Celkem tak mohlo být mezi organizační články Policie ČR v Ústeckém kraji rozděleno přes 662 tisíc korun.

Díky fungování této nadace se podařilo například zkvalitnit činnost vysoce specializovaného krajského pracoviště kriminalistické techniky zakoupením speciálního přístroje TERMOCYKLERU. Toto pak umožnilo zrychlení práce specialistů zkoumajících zajištěné stopy DNA z míst závažných trestných činů a v důsledku toho pak policie zjistila pachatele těchto skutků. Prostřednictvím nadace byly také zakoupeny minikamery, které jsou používány jako osobní kamery chrání jak policistu, tak i každého občana, proti kterému je zákrok veden.

„Všem těm, co se chtějí přidat a poskytnout podporu nebo pomoc, říkáme jsme tady a tuto pomoc umíme zprostředkovat, a to samozřejmě zcela transparentně,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

no images were found


FOTO: PČR ÚLK

Inzerce