TOPlist

FOTO: Bankovky na letišti v Ruzyni vyčenichá služební pes

Koncem prosince loňského roku začali ruzyňští celníci využívat další účinný prostředek na kontroly převozu finanční hotovosti, služebního psa. Celní správa České republiky se tak zařadila do skupiny členských států Evropské unie, které aktivně bojují s „praním špinavých peněz”. Služební psy ke kontrolám tohoto typu využívají například Celní správy Spolkové republiky Německo, Nizozemska, Rakouska, Itálie.

Během svého krátkého působení se podílela fenka belgického ovčáka jménem „Boxy“ na odhalení devíti případů nelegální přepravy finanční hotovosti. Celkem bylo zajištěno 112 870 EUR a 61 400 USD, což je v přepočtu více než 4 340 000 korun.

Kontroly jsou prováděny na základě platné legislativy Evropské unie a zákona „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu”. Pokud cestující vstupuje na území EU nebo naopak z tohoto území vystupuje má povinnost písemně oznámit celnímu úřadu na předepsaném tiskopisu dovoz a vývoz platných platidel v české nebo cizí měně, v úhrnné hodnotě převyšující 10 000 EUR.

Pokud cestující tuto povinnost nesplní, hrozí mu sankce pokuty až do 10 miliónů korun nebo propadnutí věci.

no images were found


[tiskovka]plk. Ing. Pavel Drobek
Tiskový mluvčí
Celní úřad Praha Ruzyně
FOTO: Celní správa[/tiskovka]

Inzerce