TOPlist

Dva víkendové případy fyzického napadení a výtržnictví nyní prověřují opavští policisté

Dne 12. února 2016 policisté z obvodního oddělení v Opavě zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu výtržnictví, kterého se měl dopustit 38letý muž z Opavska tím, že chvíli po šesté hodině podvečerní téhož dne, po předchozí slovní rozepři, fyzicky napadl 45letého muže z Opavy. K incidentu došlo při hraní šipek v prostoru restaurace na ulici Dolní náměstí v Opavě, přičemž prvně jmenovaný muž poškozeného udeřil do hrudníku a odhodil jej na hrací automat a následně při odchodu z provozovny kopem rozbil skleněnou výplň dveří se škodou ve výši 4 tisíce korun. Jak bylo následným prověřováním zjištěno, tak tohoto protiprávního jednání se dopustil i přesto, že byl v roce 2014 odsouzen Okresním soudem v Opavě mimo jiné pro přečin výtržnictví k podmíněnému trestu odnětí svobody na deset měsíců, se zkušební dobou do dubna roku 2016.

Napadl mladíka jen proto, že ho upozornil na kontrolní lístek

Chvíli po druhé hodině ranní dne 13. února letošního roku se přečinu výtržnictví dopustil i 50letý muž z Opavy, neboť tento u vchodu do kulturního domu na ulici Na Rybníčku v Opavě, tedy na místě veřejnosti přístupném a za přítomnosti několika osob, fyzicky napadl 18letého mladíka, kterého uchopil za košili a kravatu, snažil se jej shodit na zem a při tomto mu poškodil oděv se škodou ve výši 400 korun. Provedeným prověřováním přivolané opavské policejní hlídky bylo zjištěno, že mladík byl napaden proto, poněvadž staršího muže upozornil na tu skutečnost, že v případě svého odchodu a opětovného příchodu do kulturně společenského zařízení si musí vzít kontrolní lístek. Tato poznámka se staršímu z mužů nelíbila a jeho agresivní jednání vyústilo v to, že dvěma údery pěstí napadl i dalšího z přítomných mužů. Nevhodného jednání a trestné činnosti se shora uvedený muž dopustil i přesto, že byl za obdobný skutek v minulosti odsouzen a potrestán k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání osmi měsíců.

Oba případy jsou tak nadále prověřovány opavskými policisty a kriminalisty.

por. Bc. René Černohorský

Inzerce