TOPlist

Dopravně bezpečnostní akce zaměřená na nevěnování se řízení. Policisté nasadili speciální techniku

V sobotu dne 30. března 2019 proběhla v rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve snaze snížit počet dopravních nehod a jejich následků v celém Karlovarském kraji dopravně bezpečnostní akce.

V Karlovarském kraji došlo během loňského roku celkem k 1636 dopravním nehodám, jejíchž příčinou byl nesprávný způsob jízdy. Při těchto nehodách došlo k 8 smrtelným nehodám, 26 osob bylo těžce zraněno a 198 lehce zraněno. Mezi nesprávným způsob jízdy patří také nevěnování se řízení motorového vozidla. Právě na věnování se řízení motorového vozidla a také situaci v silničním provozu ze strany řidičů se především zaměřily policejní hlídky během této dopravně bezpečnostní akce.

Hlídky se také samozřejmě zaměřily na dodržování ostatních ustanovení pravidel silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále i na pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech.

Při této akci policisté nasadili také speciální techniku, jako jsou například tzv. monukuláry nebo speciální vozidlo Mercedes. Tato speciální technika umožnuje policistům lépe kontrolovat chování řidičů za jízdy, jako je například telefonování za jízdy nebo zda je osádka vozidla připoutána.

Přes tři desítky dopravních a pořádkových policistů zkontrolovalo v rámci akce přes 310 vozidel a zjistilo 113 přestupků, z toho policisté 105 přestupků vyřídili na místě pokutou a 8 přestupků oznámili na příslušný úřad k projednání.

Nejčastějšími prohřešky bylo nepoužití bezpečnostních pásů ve 28 případech a nevyhovující technický stav ve 27 případech. Mezi další časté přestupky patřilo například porušení rychlosti, jízda bez řidičského průkazu nebo nepředložení dokladu o pojištění odpovědnosti. Jeden řidič řídil osobní vozidlo po požití alkoholických nápojů a jeden pod vlivem návykových látek. Nejlépe se dařilo pracovat s monukulárem v zatáčkách nad Bečovem, kde bylo jen na jednom stanovišti zjištěno celkem 11 přestupků, kdy řidiči přejeli do protisměru přes středovou dělící čáru V1a – Podélná čára souvislá.

Obdobné dopravní akce budou i nadále pokračovat.

Inzerce