TOPlist

Dopravně bezpečnostní akce na D11 se zaměřila na řidiče, kteří se nevěnují řízení

„Nevěnování se řízení“ je jednou z nejčastějších a stále se opakujících příčin dopravních nehod, a to včetně těch tragických. I s ohledem na tuto skutečnost se 11. dubna 2019 vydali dálniční policisté z Prav se speciálním vozidlem, z něhož skrytě pomocí fotoaparátu a kamer dokumentovali přestupky páchané na svěřeném úseku dálnice D11. Policejní hlídky jedoucí nedaleko pak takového řidiče navedly do bezpečného místa, kde byl případ dořešen. Velice často ani zde na dálnici řidiči nepoužili při jízdě bezpečnostní pás nebo telefonovali nebo například používali vysílačku. Policisté například přistihli řidiče autobusu, který nepoužil bezpečnostní pásy, výjimkou nebyli řidiči držící v ruce mobil a také ti, kteří svou jízdou v levém pruhu omezovali ostatní řidiče. Jeden takový řidič cizinec dostal za spáchaný přestupek kauci ve výši 10 tisíc korun. Řidiči si bohužel velice často neuvědomují, že právě takovéto jednání může mít fatální následky nejen pro ně samotné, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu.

Statistika vybraných výsledků kontrol řidičů motorových vozidel v rámci této dopravně bezpečnostní akce:
Nepoužití bezpečnostních pásů – 9 případů
Držení mobilu/hovorového zařízení – 14 případů
Překročení rychlosti – 1 případ
Nesprávný způsob jízdy – 2 případy (např.omezení ostatních vozidel při předjíždění).

Odhaleno bylo při kontrolách motorových vozidel v průběhu čtyř hodin celkem 28 dopravních přestupků, z nichž byly 2 předány k dořešení správnímu orgánu. Z důvodu, že nevěnování se řízení je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod, budou se této problematice královéhradečtí policisté i nadále velmi aktivně věnovat.

Jen v roce 2018 se na území našeho kraje stalo 5074 dopravních nehod, které byly v mnoha případech zapříčiněny nevěnováním se řízení. V souhrnu zemřelo v loňském roce na území Královéhradeckého kraje při dopravních nehodách celkem 18 osob.

Za držení mobilního telefonu či jiného hovorového zařízení hrozí řidičům na místě finanční postih až do výše 1000 korun, ve správním řízení od 1500 do 2500 korun a přičteny mu na konto budou dva trestné body. V případě, že řidič nepoužije za jízdy bezpečnostní pás, hrozí mu na místě pokuta až do výše 2000 korun, ve správním řízení 1500 až 2500 korun a přičteny mu budou tři trestné body. 

Inzerce