TOPlist

Detektivové z NPC rozkryli rozsáhlý organizovaný nelegální obchod s látkami s anabolickým a jiným hormonálním účinkem

Koncem roku rozkryli příslušníci Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování, v rámci operace s krycím názvem „DOBÍRKA“, rozsáhlý organizovaný nelegální obchod s látkami s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jejich padělky.

Hlavní odběratele těchto látek tvořili lidé ze sportovního prostředí, a to i registrovaní sportovci, zejména z oblasti kulturistiky. Tato akce patří v oblasti svého zaměření k nejrozsáhlejším doposud realizovaným operacím v ČR.

Téměř roční prověřování této velmi sofistikovaně páchané trestné činnosti probíhalo v úzké spolupráci se státním zastupitelstvím v Havlíčkově Brodě, specializovanými policejními útvary a slovenskou policií. Na samotné realizaci operace a zadržení pachatelů se podíleli příslušníci URNA, Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a příslušníci Krajského ředitelství policie Vysočina.

V rámci operace „DOBÍRKA“ se podařilo zajistit velké množství zakázaných přípravků v podobě ampulí k nitrosvalové aplikaci a dále tablet k perorálnímu podávání. Celkem se jednalo o cca 20.000 tablet, přes 500 ampulí v objemu 1 ml a asi 100 vialek v objemu 2-10 ml, s obsahem zakázaných látek ve smyslu nařízení vlády číslo 454/2009 Sb. Dle předběžných odhadů znaleckého pracoviště představují zajištěné přípravky padělky léčivých přípravků.

Laboratorní analýzy zadržených léků provedl Státní ústav pro kontrolu léčiv. „Ústav postupně analyzuje všechny zachycené přípravky. U těch, které již laboratorní analýzou prošly, se deklarovaná účinná látka často neshodovala s realitou. U takových přípravků zároveň hrozí, že obsahují další nedeklarované účinné látky, případně toxické nečistoty, a mohou být
i mikrobiologicky závadné,“ říká ředitel Ústavu Zdeněk Blahuta. Ústav na problematiku nelegálních a padělaných léků upozorňuje v kampani www.nebezpecneleky.cz.

Samotná trestná činnost skupiny pachatelů probíhala tak, že hlavní organizátor této činnosti zhruba dvakrát měsíčně navštěvoval Slovenskou republiku, kde nakupoval látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a dovážel je svým osobním vozidlem do České republiky, kde je s pomocí ilegální sítě dále distribuoval. Nabídku zakázaných přípravků pachatelé aktivně inzerovali na diskusních internetových fórech týkajících se kulturistiky a zdravé výživy, kde vystupovali pod virtuálními identitami. Byť pachatelé prokazatelně věděli, že jedná o padělky léčivých přípravků, tuto skutečnost většinou nakupujícím zamlčeli a vystavili je tak nemalý zdravotním rizikům. Zakázané látky obvinění na našem území prodávali velmi sofistikovaným způsobem a to zejména prostřednictvím zásilek s dobírkou realizovaných na základě objednávek z internetových obchodů a diskusních fór stovkám zákazníků v celé České republice a v některých dalších evropských státech.

Pachatelé jsou stíháni pro spáchání zvlášť závažného zločinu výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem podle § 288 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. b), trestního zákoníku, za což jim hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody v délce trvání až 8 let.

Získané finanční prostředky z obchodu se zakázanými přípravky se pachatelé snažili legalizovat nákupem movitého a nemovitého majetku prostřednictvím rodinných příslušníků, za což jsou stíháni pro zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a), trestního zákoníku.

Skutkovou podstatu trestného činu „Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem“ zavedla novela trestního zákoníku v roce 2010. Do této doby bylo trestné pouze podávání anabolických látek mládeži. Nová právní úprava tak reagovala na potřebu zajištění omezení dostupnosti látek s dopingovým účinkem a to jednak vzhledem k jejich nebezpečným účinkům na zdraví člověka a také v souvislosti se snahou sjednotit právní normy v rámci Evropské unie.

Anabolické steroidy jsou k nám často dováženy z území Slovenské republiky, kde právní úprava, na rozdíl od české legislativy, umožňuje distribuci těchto látek osobám starším 18 let bez trestněprávního postihu, čehož osoby obchodující s těmito látkami zneužívají.

Zneužívání anabolických steroidů je riskantní a poškozuje zdraví. Toto riziko se pak geometrickou řadou zvyšuje v případě užívání padělků anabolických steroidů. Nelegálně prodávané steroidy často obsahují jinou účinnou látku, než jaká je deklarována na obalu, nebo látku obsaženou v jiných množstevních poměrech. Pro uživatele to může mít až fatální dopady na jeho zdraví.
Případ není v současné době ještě uzavřen. Vzhledem k rozsahu probíhajícího vyšetřování nelze vyloučit, že dojde k obvinění dalších osob.

Inzerce