TOPlist

Detektivové v boji s převaděči. Odhadují, že si převozem imigrantů přišli na půl milionu euro

ÚOOZ SKPV společně s příslušnými justičními orgány České republiky se podílejí na akci koordinované Europolem.

Od úterních ranních hodin se detektivové ÚOOZ SKPV podílejí společně s příslušnými justičními orgány České republiky, s  policejními a justičními orgány Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Belgického království a Spolkové republiky Německo, na společné koordinované akci, zaměřené na mezinárodní organizovanou skupinu převaděčů. Celá akce je koordinovaná Europolem a probíhá pod záštitou Eurojustu.

Na celé akci má Česká republika výrazný podíl, neboť již v říjnu 2014 se detektivové ÚOOZ začali zabývat vlastní operativní informací o možném zapojení českých občanů do mezinárodní organizované skupiny převaděčů, kdy minimálně dvě podezřelé osoby měly plnit v této skupině roli organizátorů.

Najímáni jako řidiči byli sociálně slabí

Prověřování podezření z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice následně probíhalo ve spolupráci s kolegy ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Pozornost detektivů se soustředila na podezřelé osoby, které se nejméně od září 2013 zdržovaly zejména na území České republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Belgického království a Spolkové republiky Německo. Společně s dalšími osobami měly organizovat převoz nelegálních migrantů především z Albánie, Sýrie, Makedonie a Kosova. Cílem migrantů bylo Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Jako řidiče nákladních dodávkových automobilů, ve kterých byli migranti převáženi, měly angažovat sociálně slabé občany z České republiky a Slovenska.

V prosinci 2014 byla pro usnadnění mezinárodní justiční spolupráce uzavřena „Dohoda o vzniku společného vyšetřovacího týmu dle článku 13, Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie. Členy tohoto týmu se kromě České republiky, zastoupené ÚOOZ, který měl na odhalení mezinárodní organizované skupiny a dokumentování trestné činnosti dominantní podíl, staly Velká Británie, Belgie a Německo.

Během společné realizace zasahovali detektivové ÚOOZ na území Hlavního města Prahy a v Ústeckém kraji. V součinnosti s kolegy z Útvaru rychlého nasazení a dalších policejních složek zadrželi na základě evropského zatýkacího rozkazu celkem 3 muže a jednu ženu ve věku od 43 do 53 let, české státní příslušnosti, kteří měli být v postavení hlavních organizátorů nelegální migrace. O jejich předání k trestnímu stíhání příslušným belgickým justičním orgánům bude rozhodováno Městským soudem v Praze a Krajským soudem v Ústí nad Labem. Provedeny byly 3 domovní prohlídky a 1 prohlídka jiných prostor, při kterých byly zajištěny věci důležité pro trestní řízení včetně finanční hotovosti v řádech statisíc korun, výpočetní techniky atd.. Vyslechnuty byly téměř dvě desítky dalších osob.

Přišli si podle odhadů na půl milionu euro

Do současné doby bylo členy společného vyšetřovacího týmu zadokumentováno celkem 19 převozů nelegálních migrantů, bylo identifikováno 18 řidičů, fakticky bylo převezeno více než 100 nelegálních migrantů a výnos z trestné činnosti za uskutečněné převozy je odhadován na cca 500.000,- EUR.

Členové mezinárodní organizované skupiny jsou v Belgii za jejich konkrétní podíl na trestné činnosti ohroženi sazbou v rozmezí od 5 do 20 let odnětí svobody.

plk. Mgr. Pavel Hanták

Inzerce