TOPlist

Detektivové pracovali sedm let na složitém případu – 133 obviněných

Detektivové pracovali 7 let na případu, na jehož konci je 133 obviněných pro 90 skutků s celkovou škodou přes 40 milionů a 14 poškozených.

V březnu 2009 začali detektivové čtvrtého policejního obvodu pracovat na objasnění případu rozsáhlých pojistných podvodů. Vzhledem k rozsahu trestné činnosti a výši škody musel být v roce 2011 celý případ postoupen na Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. Podstatou trestné činnosti bylo podvodné získávání peněz od pojišťoven a úvěrových společností. Podezřelí si nejprve opatřili luxusní vozidla díky úvěrovým podvodům nebo standardní koupím.

Pak si pořídili další vozidlo, které mělo nízkou pořizovací hodnotu, a u něj uzavřeli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Za volanty těchto levných vozidel pak usedali takzvaní řidiči – kaskadéři, kteří úmyslně bourali do před tím opatřených luxusních vozů. V tuto chvíli do role vstupovali další podezřelí, kteří předstírali, že byli řidiči v době nehody a celou věc ohlásili. Pak zde byli další komplici, kteří vystupovali jako majitelé vozidel a požadovali proplacení škody na vozidlech od pojišťoven.

Opakovaně bourána, účelově převáděna

Tato vozidla pak byla opakovaně bourána a bez větších oprav, účelově převáděna na další fiktivní majitele. Zároveň se vyměňovali i registrační značky, aby se zakryly předchozí události a ztížilo se odhalení trestné činnosti. Následně bylo nahlášeno fiktivní odcizení luxusního vozidla a opět vyinkasovány peníze.

V dalších případech pak byla úvěrována a přitom pojišťována vozidla, která již byla v té době nepojízdnými vraky, jejichž hodnota neodpovídala výši poskytnutého úvěru ani pojistné částky, na níž byla vozidla pojištěna. Po získání prostředků z úvěrové společnosti pachatelé oznámili fiktivní krádež vozidla a požadovali pojistné plnění.

Vazby mezi jednotlivými účastníky

Provedeným šetřením byly zjištěny vazby mezi jednotlivými účastníky, kteří byli najímáni k vystupování před policií a pojišťovnami coby účastníci, či oznamovatelé pojistných událostí, žadatelé o úvěr na předmětná vozidla, majitele účtů, na které byla zasílána pojistná plnění či částky poskytnuté úvěrovými společnostmi. Většinou se jednalo o osoby příbuzné, bývalé či současné partnery, bývalé spolužáky, kolegy z pracovišť či známé. Ti pak byli ochotni za částky od dvou až do dvaceti tisíc korun spolupracovat na trestné činnosti.

Kriminalisté zjistili, že v těchto případech figurovalo zhruba třicet luxusních vozidel, která byla bourána, přibližně třicet levných vozů (na odpis) a asi třicet vozidel z autopůjčoven, které sloužily jako viníci nehod. Celkem tak kriminalisté zahájili trestní stíhání 133 osob převážně pro pojistný a úvěrový podvod, dále podílnictví, nadržování, legalizaci výnosů z trestné činnosti a padělání a pozměňování veřejné listiny. Nejvyšší trestní sazbou je deset let odnětí svobody.

Přibližně 360 výslechů

Zpracování celého případu bylo časově velmi náročné a trvalo 7 let. Celý spis čítá 32.500 listů, v rámci vyšetřování proběhlo přibližně 360 výslechů a bylo zpracováno několik desítek znaleckých posudků. S celým spisem se pak obvinění a jejich obhájci seznamovali dva a půl měsíce.

Detektivové koncem března tohoto roku podali na městské státní zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby a případ se nyní nachází v kompetenci státní zástupkyně.

por. Bc. Jan Daněk

Inzerce