TOPlist

Co dělat při silném větru

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev silný vítr a sněhové jazyky pro celou Českou republiku od 6. prosince do 7. prosince do 12 hodin.

Zde je pár praktických rad od hasičů, co dělat při silném větru:
– Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
– Nezdržujte se v blízkosti větších stromů
– Ve městě omezte pohyb kolem vyšších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy)
– Dávejte pozor na možnost pádu elektrického vedení
– Za jízdy autem snižte přiměřeně rychlost nebo zastavte (větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici)
– Schovejte se v budově s nenarušenou statikou.
– Nechoďte do lesa
– Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích
– Připravte si k dispozici baterku, svíčku, případně rádio na baterky pro případ výpadku proudu
– Respektujte informace Českého hydrometeorologického ústavu, které uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných sdělovacích prostředků (rozhlas a televize) nebo orgánů obce
– Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly, schopnosti a možnosti
– Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
– Varujte ostatní osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící a jinak postižené osoby
– Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
– Připravte si materiál na zajištění oken a dveří
– Odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty, které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí (truhlíky, květináče, zahradní nábytek atd.)Uvědomte si, že siréna Vás informuje o hrozícím nebezpečí
– Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150

Po vichřici: pokud vítr spáchá na vašem majetku velké škody, důležité je důkladně zdokumentovat a co nejdříve pojistnou událost oznámit příslušné pojišťovně.

[tiskovka]Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje[/tiskovka]

Inzerce