TOPlist

Cizinec v Praze neoprávněně vybíral peníze na charitu

Pražští strážníci předali policistům cizince, který neoprávněně vybíral peníze na charitu. Mladík nehovořil česky a peníze žádal od kolemjdoucích pouze prostřednictvím tiskopisu.

V rámci běžné hlídkové činnosti si strážníci z Prahy 2 všimli na rohu ulic Ječná x Štěpánská mladíka, který s deskami v ruce vybíral peníze na charitu. Jednalo se o nezletilého cizince, který nerozuměl česky ani anglicky a hlídce strážníků předložil pouze tiskopis označený jako „Certifikát regionální pro neslyšící a tělesně postižené lidi a pro chudé děti, chceme otevřít mezinárodní centrum“. Tiskopis byl označen kopií razítka neziskové organizace. Mladík však nebyl schopen předložit hlídce žádné potřebné doklady jako například písemné povolení příslušného krajského úřadu, plnou moc a neměl u sebe ani zapečetěnou kasičku. Pro důvodné podezření z trestného činu strážníci cizince předali Policii ČR k dalšímu opatření.

 Městská policie by opětovně chtěla v souvislosti s tímto případem apelovat na občany, aby věnovali pozornost tomu, kdo je oslovuje s žádostí o finanční příspěvek na charitu.  V případě, že máte podezření na neoprávněný výběr peněz, informujte neprodleně městskou nebo státní policii na linkách 156 a 158. Pamatujte na to, že legální sbírka podléhá jasně daným pravidlům, k nimž mimo jiné patří povinnost výběrčích ukázat osvědčení od Magistrátu hl. m. Prahy a mít zapečetěnou schránku na peníze.  

Irena Seifertová

Inzerce