TOPlist

Česká republika vysílá do Nepálu lékaře a hasiče

Vláda České republiky schválila uvolnění částky 20 miliónů Kč na pomoc oblastem postiženým víkendovým zemětřesením v Nepálu.

Seismický jev o síle 7,4 Magnitudo byl nejhorší za posledních 80 let v této oblasti, o život přešlo už přes 3700 lidí a dalších 6500 je zraněno. Česká pomoc bude mít podobu vyslání předsunuté zdravotnické jednotky tzv. Traumateamu.

Traumateam ČR je mobilním posilovým zdravotnickým útvarem určeným k poskytování chirurgické, traumatologické a resuscitační a specializované péče poraněným a postiženým na místě hromadného neštěstí nebo katastrofy v rámci mezinárodní humanitární pomoci v zahraničí, tzv. předsunutá zdravotnická jednotka. Byl vytvořen ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví ČR, MV-generálního ředitelství HZS ČR a Fakultní nemocnice Brno.

Traumateam je složen z 34 členů, z toho bude 9 lékařů a 10 zdravotních sester z Fakultní nemocnice Brno a 14 příslušníků HZS hl. m. Prahy (členů USAR týmu). Se skupinou poletí také tlumočník/průvodce. Celá skupina by měla odletět ještě dnes v noci a zůstat na místě minimálně 14 dní.

Jednotka Traumateamu pracuje ve stanech a je tvořena pracovišti triáže, kde probíhá příjem, třídění a primární vyšetření poraněných dvěma ambulancemi, které slouží pro ošetření menších a lehkých poranění, dvěma jednotkami intermediární péče, kde jsou ošetřováni a sledováni pacienti se závažnějšími poraněními, skladem a místem pro přípravu poraněných k odsunu. Členové Traumateamu plní úkoly při prvotním třídění pacientů a postižených na místě mimořádné události, na pracovištích zajišťují jejich primární urgentní ošetření, stabilizaci celkového stavu a přípravu k přesunu do místního zdravotnického zařízení k definitivnímu ošetření a dalšímu léčení.

Logistickou část Traumateamu ČR tvoří členové USAR odřadu (Urban search and rescue team) Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, kteří budou zdravotníkům poskytovat logistickou, technickou a velitelskou podporu. To v praxi znamená, že na místě mají na starost celkové velení, koordinaci, komunikaci s místními úřady i mezinárodními organizacemi, zajišťují ubytování, přípravu a výdej stravy, polní toalety a sprchy, velitelské stanoviště a všeobecné zapojení do záchranných prací v místě mimořádné události, pozemní přepravu osob a materiálu, technickou podporu v průběhu mise a pomoc s transportem pacientů uvnitř polní zdravotnické jednotky.

Kompletní zdravotnický a technický materiál Traumateamu je uložen ve Skladovacím a opravárenském zařízení MV-GŘ HZS ČR ve Zbirohu.

Inzerce