TOPlist

Byla mu zima, tak se dožadoval převozu na záchytku

Ve středu, 18. 11. 2015 v 18:28 hod. byla hlídka MP Plzeň – Bory vyslána na konečnou stanici autobusů MHD a tramvajové linky č. 4 v Plzni. Podle oznámení PČR se tam měl nacházet ležící, zjevně opilý muž.

Hlídka na místě nikoho nenašla, ale po návratu ke služebnímu vozidlu spatřila muže opírajícího se zády o toto vozidlo. Podepřen francouzskou holí se dožadoval převozu na záchytku s tím, že to byl on, kdo volal a že je mu zima. Po upozornění, že nelze jeho žádosti vyhovět, se situace posléze vyhrotila. Přesto, že se strážníci snažili muži vysvětlit, že nelze převážet na PAZS z důvodu, že je mu zima a opakovaně jej vyzvali, aby upustil od protiprávního jednání, muž výzvě neuposlechl. Dále bránil hlídce v odjezdu, byl vulgární a jeho chování ke strážníkům bylo stále agresivnější. Poté, co rozzuřeně vrhl hůl na pravé přední dveře služebního vozidla, použili strážníci donucovací prostředky, aby muže uklidnili. Následně byla muži provedena dechová zkouška s výsledkem 1,91 promile.

Muž byl převezen na PAZS, Francouzská 4, Plzeň a předán zdravotnickému personálu. Použitím donucovacích prostředků nedošlo k žádnému zranění osob. Lékařka vykonávající službu přijala muže k vystřízlivění. Po odeznění akutní intoxikace alkoholem bude s výše uvedenou osobou dořešen přestupek za neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

Andrea Vlčková

Metodik prevence kriminality

Inzerce