TOPlist

Věk jako index drsnosti!

Věkové rozdíly policistů / strážníků v činné službě bývají časté. Stejně tak jako bývají rozdílné jejich zkušenosti nabyté policejní praxí. Na určitých odděleních policista / strážník nabude zkušenosti rychleji, jinde zase pomaleji. Dosti závisí na nápadu trestné a jiné protiprávní činnosti v oblasti výkonu služby, na osobním zájmu a vztahu sloužících k jejich profesi, mnohdy také na dosaženém vzdělání a osobních kolegiálních vztazích v místě působení. Jedná se zcela jistě o faktory, které dokáží zahýbat se způsobem výkonu služby a jeho vlastním nasazením. Spokojený a nadšený policista / strážník výkon své profese vezme do svých s viditelně větším nasazením, nežli zcela znechucený a frustrovaný kolega. Výše uvedené faktory však mají spojitost spíše s dobou strávenou v aktivní službě, než-li s fyzickým věkem.

Jsem 5 let vdaná, tak se radši …

24 letý policista / strážník v přímém výkonu zcela jistě někdy poznal rozdílné jednání občanů k jeho osobě, než-li třeba k jeho o 15 let starším kolegům. Deliktní jedinci z řad občanů mají často potřebu své protiprávní jednání zlehčovat a zastírat fyzickým věkem zakročujících úředních osob. Po spáchání protiprávních deliktů jim zkrátka nevoní jednat s fyzicky mladšími policisty / strážníky, a tak často nastane sprcha nadávek, urážek a celkové negace vůči zakročujícím. Delikvent v tu chvíli povyroste do obrovských rozměrů nafoukanosti a s pocitem nedotknutelnosti začne vytahovat svá moudra o svém životě. „Já za život zaplatil na daních víc, než ty sis stihl vůbec vydělat ty kluku!“ ; „Vypadáš na 15, já jsem už 5 let vdaná, tak se radši seber a vypadni!“ ; „Já točil volantem dávno předtím, než se vůbec tvoje rodiče potkali, tak mi tu neříkej, že něco dělám špatně!“ ; „Sloužíte jen chvíli, nic ste nezažil a nerozumíte tomu.“ …

Zřejmě se má asi jednat o jakýsi zoufalý pokus o zastrašení, utužení pocitu vlastní nadřazenosti, nebo pouze o pocit dobrého načasování pro vybití svých možných komplexů. Ano, ze strany občana směrem k zakročujícím. (Samozřejmě nic není 100% a není nemožné se někdy s takovým chováním setkat i z druhé strany). A přesto se většinou dočtete, doslechnete a dozvíte, že to je (prý) VŽDY zcela naopak. Už jste někdy slyšeli vyprávění, kde by někdo řekl: „Byl jsem na policajty drzej, nadával jsem jim a dělal sem bordel, tak mi dali pokutu.“ ? Nebo jste spíše někde zaslechli věc typu: „Mladej blb v uniformě si tam na mě otvíral hubu a ještě mi drze dal pokutu! Nic sem neudělal a on si mě prostě vyhlídnul aby si mohl dokázat, jak je hustej!“ ? … Budou ti samí lidé stejně odmítaví, když jim a jejich blízkým bude právě ten 24 letý policista / strážník zachraňovat život?

V případě mnohé arogance ze strany občanů k zakročujícím četníkům však ne vždy hraje roli fyzický věk zúčastněných. Jedinec hlásající despekt a antipatii k uniformám obecně bude zřejmě stejně „příjemný“ na policisty /strážníky všech věkových kategorií. Očekává se zřejmě, že se delikventovi dostane omluvy a zakročující předvedou ukázkově „Čelem vzad!“ a se sklopenou hlavou se odeberou raději jinam ..

Inzerce